Franciscus Jan Kroll

Pensioen

1 november 2018 mijn pensioen. Ik vond het zo schitterend , mijn pensioen dat wil zeggen dat ik vrijuit mijn geld van Wajong uitkering , behoud en er mee doen kan wat ik wil ik kan de hele wereld rondreizen met behoud van mijn uitkering. Ik dacht alles goed voor mekaar te hebben, maar helaas…

Verslag 13 augustus 2018

Verslag 13 augustus 2018, Franciscus Jan Kroll   Ondergetekende is naar de Inspectie van Volksgezondheid ( 11 april ,2017 ) gegaan met de melding van de twee klachten over zijn toenmalige arts I. Sterrenburg-van de Nieuwegiessen ( hierna te vermelden als IS ) Het advies was met de klacht over zijn nierbeschadiging door het voorgeschreven…

Steeds verder met de Waarheid

Steeds verder met de Waarheid   Ik krijg steeds verder inzicht hoe IS ( Ineke Sterrenburg )werkt, ze verteld en beweerd in een email aan mij gericht 25 januari in het jaar 2010 op mijn beschuldigingen dat  valse woorden door de verpleegkundigen  Ruben op zijn sterfbed in zijn hart hebben gespoten, daarop beweerd IS dat…

Showing 1–10 of 32 posts