Franciscus Jan Kroll

Reactie op verslag mevrouw E

Reactie op verslag mevrouw E.C. Visser-van Bezouwen en mevrouw I. Siteur, Antes inzake IS ,Ineke Sterrenburg ,arts Deltaziekenhuis, 17 mei 2016 in Poortugaal   Allereerst dank U dat ik het gesprek mocht opnemen met een dictafoon. Wel heb ik het opgenomen gesprek, volledig, wat ik u beiden op CD zal geven ook aan mijn advocaat…

Reactie Franciscus op Els van Bezouwen

  Reactie Franciscus op Els van Bezouwen ,haar gespreksverslag ,van 5 september 2016   Beste  Els , ik wil alleen bevestiging van het feit dat Ineke Sterrenburg ,ondanks het feit dat U  en mevrouw I. Siteur zich houden aan de uitspraken van het Medisch Tucht College in het Hoger Beroep van beiden zaken  ( onherstelbare…

Klachtschrift over advocaat a

Klachtschrift over advocaat A. Quispel , Oud-Beijerland   Aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement  Rotterdam Postbusnummer  516 Postcode en plaats 3000 AM  Rotterdam Plaats, datum:  Poortugaal  23 augustus 2016 Geachte heer, mevrouw, Hierbij dien ik een klacht in tegen advocaat A. Quispel op het adres :  Oud-Beijerland West-Voorstraat 1  postcode…

Showing 11–20 of 32 posts