Klachtschrift over advocaat a

Klachtschrift over advocaat A. Quispel , Oud-Beijerland

 

Aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement  Rotterdam

Postbusnummer  516

Postcode en plaats 3000 AM  Rotterdam

Plaats, datum:  Poortugaal  23 augustus 2016

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in tegen advocaat A. Quispel op het adres :  Oud-Beijerland West-Voorstraat 1  postcode 3262 JP

Tel: 0186-614477

 

Ik ben een client van deze advocaat.

Ik dien deze klacht in namens mijzelf Franciscus Jan Kroll

 

Deze klacht loopt nog maar advocaat Quispel heeft deze zaak een week geleden ( in augustus 2016 )  onterecht afgesloten.

 

Ik heb mijn klacht per mail grotendeels opgestuurd naar meester A. Quispel , omdat ik geen bericht terug ontving heb ik na een week opnieuw geprobeerd contact te krijgen met advocaat Quispel, ik vertelde hem dat ik bij niet voldoende reactie, ik een klacht zou indienen pas toen kreeg ik een onbevredigend antwoord van hem, dat hij geen arts is en daarom een Medisch Expert, Els Kooy heeft ingeschakeld en deze Medisch  Expert zegt dat mijn arts Ineke Sterrenburg die mij vanaf het jaar 2005 het medicijn Lithium heeft toegediend tot en met 2010 zonder ondergetekende erover intelichten wat mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg )  wel had moeten doen ( ook volgens lid van Raad van Bestuur van Antes mevr. I. Siteur en directrice Els van Bezouwen van Delta, tydens een opgenomen gesprek met dictafoon op 17 mei 2016) ook werd bevestigd door de beide begeleiders Tineke Janssen en Soedish Gajadin van het Fact Team van Antes, die Franciscus al een tiental jaren wekelijks begeleiden dat betrokkende Franciscus pas in 2010 van de beschadigingen van zijn nieren afwist door het medicijn Lithium nadat hij een van zijn nieren wilde doneren bij professor  Weimar nefroloog , nierspecialist van het  Erasmus ziekenhuis in Rotterdam 

Ook professor Zietse, nefroloog, nierspecialist , Erasmusziekenhuis , Rotterdam zegt in een opgenomen gesprek met dictafoon, dat IS in dit geval direct na het constateren van de beschadigingen van Franciscus zijn nieren door het medicijn Lithium hem had moeten inschakelen.

Plus er waren alternatieven een vijftal medicijnen die een eventuele psychose zouden kunnen tegenhouden en die de nieren niet zouden kunnen beschadigen.

Namen met eventuele bijwerkingen bekend met bijsluiter aangedragen door mijn psychiater van Essen, fact-team Delta

Met name het medicijn  Clozapine die gaat een eventuele psychose tegen en bij gezonde nieren beschadigd Clozapine de nieren niet.

Op dit moment werkten mijn nieren nog maar voor 26% in het jaar 2014 november ( zie beschikbare laboratorium uitslagen )

Maar desondanks krijg ik toch nog steeds Clozapine.

Ook zonder anti-psychotica zijn er alternatieven meditatie, yoga, homeopathie, acupunctuur, goede gesprekken ( psycholoog ) sport en muziek etc.

Een paar dagen voor mijn gesprek met professor Weimar, nefroloog ,nierspecialist in het jaar 2010 over een eventuele nierdonatie kreeg ik een gesprek met mijn arts Ineke Sterrenburg pas toen vertelde zij mij dat mijn nieren licht beschadigd waren , goedaardig en met de juiste controle zou ik buiten de gevarengrens blijven, hoe wist ze dit ze is slechts een arts en geen nierspecialist of nefroloog.

Dit is alles achterhaald volgens mijn nierarts dr. van de Ven, Maasstadziekenhuis , Rotterdam kan alleen nog maar een nieuwe nier mij helpen

 

Advocaat Quispel  was bekend met client zijn klachten over zijn toen behandelend arts Ineke Sterrenburg van het psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal ( onherstelbare, ongeneeslijke zieke nieren door het medicijn Lithium, en de klacht over een You Tube filmpje wat client gemaakt zou hebben van zijn vriend op zijn sterfbed ,Ruben )  vanaf 2012 bij de hoorzitting op 21 mei 2013 bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ’s-Gravenhage.

Hij is zeer ernstig tekort geschoten., hij zegt dat hij wel begrip heeft voor mijn missie maar hij sluit het af omdat hij naar zijn zeggen dat hij er niet voor betaald krijgt en dat hij afgaat op zijn medisch Expert  Els Kooy

Ondergetekende heeft de advocaat A. Quispel ,slechts een keer gezien vanaf het jaar 2012 ons eerste contact , schreeuwen door de telefoon , pas toen in mei in het jaar 2016 kreeg ik voor de eerste keer, onder vier ogen,  ondanks na vele malen aandringen ,nadat ik hem vele tientallen malen om een gesprek gevraagd heb , pas een gesprek met hem, alle andere verzoeken om hem te spreken,  werd altyd geweigerd.

Het eerste contact in 2012  bestond uit telefonisch, hektisch contact, ruim een half uur of langer schreeuwen naar elkaar.

Ik ben 5 keer alleen naar den Haag , Medisch Tucht College geweest vanuit mijn woonplaats Poortugaal zonder advocaat.

Een keer heb ik met hem ( advocaat Quispel )  afgesproken alleen zelf naar den Haag te gaan om mijn zaak tegen mijn arts Ineke Sterrenburg omtrent mijn nieren, de klacht omtrent het medicijn Lithium wat mijn nieren verwoest heeft om daarmee mijn arts ,Ineke Sterrenburg  aan te klagen.

Ik wilde mijn advocaat Quispel niet belasten want hij liet blijken er niet veel belangstelling ervoor te hebben.

Mijn advocaat Quispel en ondergetekende hebben over de klacht over mijn nieren en dat You Tube filmpje  niets doorgenomen of besproken toen ik voor Het Medisch Tucht College moest verschijnen, hij liet alle vier de keren dat ik in den Haag voor het Medisch  Tucht College moest zijn, alle vier de keren verstek gaan ,in al die jaren dat hij mijn advocaat was heb ik hem maar een keer gesproken dat was in mei 2016, een half uurtje, terwijl ik hem trouw steeds opnieuw alle informatie toegestuurde, heel erg veel informatie, hij deed er niets mee.

Iedere keer opnieuw moest ik al het werk doen, hem voortdurend informatie toespelen maar hij sprak niets met mij af of door hoe of wat.

Een keer om mijn dossier in te zien en vier keer om mijn zaak te bepleiten, inverband  twee klachten jegens mijn arts Ineke Sterrenburg ( psychiatrisch ziekenhuis Delta, Poortugaal )

Ik stond er helemaal alleen voor.!

Inzake,.een duidelijk verkeerd medische behandeling en een klacht over een You Tube filmpje over mijn vriend Ruben op zijn sterfbed wat ik gemaakt zou hebben.

Ik heb daarover bij het Medisch  Tucht College heel duidelijk mijn verhaal weergegeven des al nietermin werd mijn klacht ,1 december 2015 ongegrond verklaard in verband Hoger Beroep het You  Tube filmpje over “ Ruben “, ik heb aan meester Quispel gevraagd of hij mij hierbij wilde helpen maar hij weigerde maar deze klacht ( You  Tube filmpje ) houd echter wel 100% verband met de klacht over het medicijn Lithium wat mijn nieren kapot gemaakt heeft ook hierbij deze beide ( vier keer in totaal geweest ,waarvan twee keer in Hoger Beroep )  zittingen in Hoger Beroep in den Haag, Medisch  Tucht College liet mijn advocaat Quispel het afweten.

Voor de laatste keer dat ik naar den Haag moest voor het You Tube filmpje ( Ruben ) haakte meester Quispel opnieuw af ,ik moest noodgedwongen een andere advocaat zoeken ,dat heb ik geprobeerd bij de Deken van  Rotterdam maar deze Deken verwees mij weer opnieuw naar den Haag omdat daar de zitting werd gehouden op 1 december 2015, bij het Medisch Tucht College , Paleis van Justitie.

En deze Deken van den Haag wilde mij ook niet helpen want volgens haar, hem was dit niet nodig.

Daarmee komt ook het sterke vermoeden dat een vriend van mij  een jongeman van ongeveer dertig jaar is overleden in de separeer , isoleercel van de Welhoek een paviljoen op het psychiatrisch ziekenhuis Delta , gemeente  Poortugaal.

Waar ook mijn arts Ineke Sterrenburg werkzaam was.

Ik heb enkele mensen hier omtrent gesproken maar iedereen die deze jongeman kende durft hierover geen informatie te geven uit angst ontslag te krijgen of de gebeten hond te zijn.

Verpleegkundigen die ik om informatie vroeg bevestigen dat zij weten om wie het gaat maar wilde anoniem zijn.

De geestelijke verzorging die de uitvaart van de jongeman regelde wilde ook geen informatie geven.

Ik onderschreef ook het condeolance boek om iets als herinnering, in te schrijven voor mijn overleden vriend en zijn nabestaanden, op een tafeltje met zijn foto en een bloemstukje .

Naderhand hoorde ik pas dat hij in de separeer, isoleercel was gestorven, zijn naam wist ik echter niet meer.

Niemand wil mij dat echter vertellen.

Zelfs zijn naam wilde zij ( de vaste krachten van Delta )  niet zeggen , onder het motto beroepsgeheim.

Mijn persoonlijk begeleider Soedish Gajadin bevestigde echter dat hij er van gehoord had dat er iemand in de isoleercel van de Welhoek gestorven was.

Jolijn van de stichting “tekeertegendeisoleer” tevens ook de naam van de website had er ook over gehoord.

Delta had ook sterke vermoedens over ondergetekende Franciscus over het maken van het You Tube filmpje van Ruben.

Franciscus heeft daarom ook het recht ( volgens mij)  om ook sterke vermoedens te hebben van de schuld te geven aan IS aan de dood van mijn vriend die stierf in de separeer, isoleercel van de Welhoek waar IS ook werkte.

Aan de klacht over het You Tube filmpje heeft meester Quispel helemaal niets gedaan.

Over het You Tube filmpje heb ik duidelijk aangetoond dat ze niet zorgvuldig is geweest wat ze wel beweerd dat ze ( Ineke Sterrenburg )  wel geweest is.

De melder, degeen die het filmpje gezien zou hebben , herkent als iemand werkzaam op de  Welhoek , door de twee verpleegkundigen van de Grienden ,ook op het Deltaterrein, een honderdtal meter afstand van de Welhoek, ook mijn toenmalig, arts Ineke Sterrenburg was hier werkzaam.een paviljoen op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal .

Ineke Sterrenburg had de melder moeten kunnen achterhalen

In de uitgebreide verslaggeving van ondergetekende heb ik duidelijk aangegeven hoe de melder achterhaald had moeten  kunnen worden.

Ineke Sterrenburg zegt dat mijn naam, Franciscus ,gerehabiliteerd en gezuiverd is maar erkennen dat alles omtrent dat You  Tube filmpje over  Ruben gemene leugens zijn opgedrongen aan iemand op zijn sterfbed die heel erg ziek is dat erkennen, dat wil ze niet.

Voorzitter Altena , Medisch Tucht College in den Haag op 1 december 2015 beweerd dat er geen nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen dat is ook een gemene leugen wat er kwam bij dat het bewuste You Tube filmpje ( Ruben )  opgevraagd kan worden bij de Data-Base van You Tube eventueel via de rechter dit had IS en haar advocaten op de data 9 december 2009 moeten kunnen doen.

Dan had iedereen kunnen weten dat het bewuste You Tube filmpje van mijn vriend Ruben nooit heeft bestaan.

Delta kan nog steeds dat filmpje over  Ruben opvragen bij de Data-Base van You  Tube

Dit is Peter R. de Vries ook gelukt met de Data-Base van Face-Book ( ivm. Chantal)

Het kan nog steeds.

Omdat IS zegt dat er bij haar en Delta geen sprake is van schuld of leugens wat de aantygingen zijn jegens Franciscus en hetgeen wat ze Ruben ( gemene leugens op zijn sterfbed ) opgedrongen hebben.

Plus zegt ze dat zij en Delta niet kan bewijzen dat Franciscus dat filmpje gemaakt heeft maar dat Franciscus ook niet kan bewijzen dat hij dat You  Tube filmpje over Ruben niet gemaakt heeft.

Rob Hulster degeen die gaat over de bejaarden op Delta zegt bij de behandeling over de klacht over het bewuste filmpje ( Ruben ) dat hij het heel erg jammer vind dat ze niet kunnen bewijzen dat Franciscus dat You Tube filmpje over Ruben gemaakt heeft, bij de klachtencommissie bij Delta op het hoofdkantoor

Dus zodoende zit ik nog steeds in de beklaagdenbank.

Mevr. I. Siteur en Els van Bezouwen zeggen ook heel duidelijk op mijn vraag of ze mijn onschuld willen bewijzen allebei met neen , ze willen mijn onschuld niet bewijzen.

In het Hoger Beroep ,1 december 2015 , bij het Medisch Tucht College in den Haag heb ik aan IS deze vraag willen stellen hoe ze dat geprobeerd heeft dat uit te zoeken , wie de melder was, maar mijn mond werd gesnoeid door de voorzitter Altena van het Medisch Tucht College in den Haag

Ik mocht niets vragen aan IS.

Ik heb op deze onheuse behandeling van de voorzitter Altena een klacht ingediend, ze behandelde mij erg gemeen.

Ik heb, over deze klacht die ik indiende bij J.M.  Rowel-van der Linde voorzitter bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ( 03-februari 2016 in den Haag )  als antwoord gekregen in het Hoger Beroep enkel leugens van de voorzitter Altena.

Ondergetekende heeft alle uitslagen van het Hoger Beroep , 1 december 2015 en het antwoord van de klacht in mijn bezit. Ook te lezen op mijn website www.franskroll.nl

Vandaag de 31 ste augustus 2016 was Chantal weer op de TV, bij het NOS journaal zij wil openheid van zaken omtrent een Face-Book filmpje dat geplaatst is ( orale bevrediging, van Chantal en haar vriend ) Face Book beweerde altyd dat de gegevens erover op de Data-Base van Face-Book  niet meer bestonden, achter af door o.a, Peter R. de Vries en haar advocaat bleek echter dat dit alles ook na jaren te achterhalen is.

Zeer waarschijnlijk ook voor You Tube , het filmpje over Ruben.

Voorzitter Altena van het Medisch  Tucht College in den Haag op 1 december 2015 in het Hoger Beroep veegde dit gegeven van de tafel ,ze vond het geen nieuw gegeven maar dit  ( data-base van You Tube, filmpje van Ruben ) was pas naar voren gekomen 1 december 2015 ,toen ik het ter sprake bracht eerder had ik Peter R. de Vries niet aan gehaald want ik wist het zelf nog maar net.

Mijn advocaat Quispel heeft er nooit aandacht aan geschonken want dan bij een nader onderzoek wat betreft de data Base van You  Tube ( Ruben ) was dan gebleken dat alles van a t/m z gelogen was.

Dit had eventueel via de rechter afgedwongen kunnen worden.

Beide zaken van IS wat betreft mijn nieren vergiftiging en het You Tube filmpje hebben altyd een verband met elkaar gehouden en nog steeds bevestigd de ene klacht de andere.

Wat mijn nierarts dr. van de Ven zegt tegen mij wanneer ik om een verklaring vraagt aan hem omtrent IS ,dan zegt mijn nierarts van de Ven,  Franciscus, ik kan IS, jouw arts toch niet beschuldigen, ze is mijn collega.

Het zelfde geld voor de Medisch Expert, Els Kooy aangesteld door mijn advocaat Quispel. 

Toen ik in mei , in het jaar 2016 voor het eerst een gesprek met mijn advocaat op zijn kantoor had werd hij zonder enige reden heel erg kwaad op mij.

Ik verzocht hem tydens dat gesprek onder vier ogen of ik het gesprek mocht opnemen op een dictafoon, dit werd geweigerd.

Meester Quispel wilde maar niet luisteren, ik heb wel honderden euro’s aan hem moeten overmaken plus hij kreeg voor zijn bijstand aan mij ook geld van de raad van rechtsbijstand, ik weet niet hoeveel hij in het totaal kreeg voor zijn hulp aan mij, ondergetekende.

Ik heb geprobeerd de 29 ste augustus 2016 dat via zijn secretaresse mevr. de  Reus te achterhalen  maar ze weet het totale bedrag nog niet en ze weet niet of ze mij dat mag vertellen.

Tydens dat gesprek, met meester Quispel op zijn kantoor, heb ik geprobeerd uit te leggen wat mijn standpunt is en wat de knelpunten waren maar helaas het gesprek was wederom chaotisch, verwarrend ,we hebben ongeveer een half uur met elkaar gesproken  nadat ik hem een CD met een opgenomen gesprek , mei 2016  ( dictafoon )  van een lid van Raad van Bestuur mevr. I. Siteur en directrice Els van Bezouwen van Antes had gegeven brak hij plotsklaps het gesprek af ,andere afspraken.

Het opgenomen gesprek (  op CD en USB sticks,uren lang opgenomen gesprekken,  ik heb meerdere gesprekken met oa professor Zietse , nefroloog, nierdeskundige Erasmusziekenhuis Rotterdam, nierarts van de Ven , Maasstadziekenhuis, Rotterdam, professor Hovens , Deltaziekenhuis en psychiater van Gameren van het Deltaziekenhuis, Poortugaal en anderen)   heeft meester Quispel niet zelf afgeluisterd ( 45 minuten ) maar zijn secretaresse , maar volgens meester Quispel zijn de conclusies van dat gesprek ( zijn secretaresse ) anders dan mijn uitleg over dat gesprek.

Terwijl de uitleg van het opgenomen gesprek 17 mei 2016 heel duidelijk is wanneer ik dan probeerde uit te leggen wat er gezegd word tydens dat opgenomen gesprek , gaat hij er niet op in en dat gaat maar zo door.

Ik heb alle bewijzen in handen om mijn arts IS voor de rechtbank te krijgen.

Meester Quispel heeft een Medisch  Expert(  Els Kooy )  ingeschakeld, deze zegt dat mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg )  niet aansprakelijk is voor mijn onherstelbare ,ongeneeslijke nierziekte en dat IS goed volgens de richtlijnen heeft gehandeld, echter mijn nierarts dokter van de Ven ( Maasstadziekenhuis,  Rotterdam )  zegt dat enkel nog maar een nieuwe nier mij kan helpen ,dat ik nooit meer beter zal worden.

In november 2015 vertelde mijn dietiste Agnes Quak , Maasstad ziekenhuis,  Rotterdam ,aangesteld door mijn nierarts dr van de Ven dat bleek uit het medisch dossier van betrokkende dat de functie van mijn nieren nog maar 26% was ( laboratorium uitslagen hierover in mijn bezit )

Maar als Ineke  Sterrenburg, mijn toenmalige arts, volgens de Medisch Expert niet aansprakelijk is en goed volgens de richtlijnen  heeft gehandeld , wat ook in het opgenomen gesprek op 17 mei 2016 met I. Siteur en  Els van Bezouwen bevestigd word , hoe kan het dan zijn dat mijn nieren onherstelbaar,ongeneeslijk beschadigd zijn en dat volgens mijn nierarts dokter van de Ven, Maasstad ziekenhuis alleen nog maar een nieuwe nier mij kan helpen.

Als andere patienten met ook een mogelijke psychose,die dan ook anti-psychotica toegediend krijgen en als er dan bij deze patienten ook aan de vitale organen ernstige beschadigingen worden geconstateerd mag een arts dan ook doorgaan  met het toedienen van het medicijn  zonder de patient in te lichten van de beschadigingen is er dan ook goed volgens de richtlijnen gehandeld en is de arts dan ook niet aansprakelijk.

Maar wel zegt iedereen dat IS direct bij het constateren van de nierbeschadigingen in het jaar 2005 door Lithium direct had moeten ingrijpen, dus een gesprek aan te gaan met de desbetreffende patient en met in dit geval met professor Zietse,nefroloog, nierspecialist van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam( opgenomen gesprek, dictafoon, professor Zietse ) plus er waren alternatieven plus hoe eerder je ingrijpt des te beter.

Ook staat vast dat pas ondergetekende van de beschadigingen afwist, in 2010.

IS heeft de schade aan mijn nieren vijf jaren lang voor mij verzwegen, dit staat vast, volgens het gesprek wat ik had op 17 mei met raad van Bestuur I. Siteur en  Els van Bezouwen, directrice Delta, Antes ( opgenomen gesprek dictafoon )

Ook werd dit bevestigd door beiden persoonlijk begeleiders Tineke Janssen en Soedish Gajadin, die mij al  ruim een tiental jaren wekelijks begeleiden , dus pas in 2010 kwam ik er achter.

Ze , IS heeft niet alleen mijn leven verwoest maar ook het leven van iemand die ik met een gezonde nier had kunnen redden en hierbij komt ook nog de klacht over RUBEN

Mijn nieren werken het jaar 2014 , november minder dan 26%

Ondergetekende heeft alle laboratorium uitslagen van het medicijn Lithium van de bloedspiegel van de eerste constateringen van de beschadigingen in mijn bezit..

Els Kooy haar verhaal is dat de functie van mijn nieren stabiel is , sja 100% gezond stabiel hartstikke goed maar 26% stabiel onherstelbaar ,ongeneeslijk beschadigd dat alleen nog maar een nieuwe nier mij kan helpen ( nierspecialist dr. van de Ven, Maasstadziekenhuis, Rotterdam ) is heel wat anders

Ineke Sterrenburg spreekt ook zichzelf tegen want in de brieven aan mijn huisartsen Baat en Feld , Poortugaal in 2006 en 2008 spreekt ze over een lichte beschadiging van mijn nieren maar in een brief onderschept van haar verteld ze dat precies op de verjaardag van mijn dochter Stephanie op 23 juli 2007 dat er een duidelijke achteruitgang is van de nierfunctie.

De uitslagen van het jaar 2006 zijn spoorloos verdwenen, dus ik neem aan dat er toen al sprake was van een duidelijke achteruitgang van mijn nieren.

Plus er word aan voorbijgegaan dat ik pas in  het jaar 2010 er achter kwam dat mijn nieren onherstelbaar beschadigd waren , dat ik dit niet eerder wist word bevestigd in een gesprek wat ik heb opgenomen met een dictafoon op 17 mei, 2016 met een lid van  Raad van Bestuur van Antes mevr. I.Siteur en directrice Els van Bezouwen van Delta, dat staat vast en ook mijn persoonlijk begeleiders Tineke Janssen en Soedish Gajadin van het Fact  Team van Delta, Antes bevestigen dit dat ik er pas in 2010 er van af wist en zij begeleiden mij wekelijks al tientallen jaren.

Als ik geen donatie ivm. een van mijn nieren had gedaan, een van mijn gezonde nieren had gedaan , ik wist niet beter dat mijn nieren gezond waren in het jaar 2010 bij professor Weimar, nefroloog, nierspecialist, Erasmus ziekenhuis , Rotterdam was ik nooit achter de ernst van de beschadigingen van mijn nieren door het medicijn Lithium gekomen.

Het Medisch Tucht College in den Haag stelt in haar uitspraak wat Ineke Sterrenburg beweerd dat ze  Franciscus voortdurend op de hoogte heeft gehouden van zijn beschadigingen van het medicijn Lithium aan zijn nieren. Dit is achterhaald ,ze heeft dit allemaal gelogen.Nog sterker ze had ondergetekende niet alleen moeten waarschuwen maar in dit geval ook professor Zietse, nefroloog , nierspecialist van het  Erasmusziekenhuis in Rotterdam ( opgenomen gesprek met professor Zietse , dictafoon )

Plus er waren in 2005 alternatieven medicijnen die een eventuele psychose konden tegenhouden en die de nieren niet zouden kunnen beschadigingen ook zonder medicijnen waren er alternatieven, meditatie, yoga, homeopathie, sport, goede gesprekken, psycholoog en muziek.

Plus lotgenotencontact zegt ook heel duidelijk hoe eerder je ingrijpt des te beter het is. Het verhaal van de Medisch  Expert mevrouw Els Kooy rammelt aan alle kanten , volgens Els Kooy is Ineke Sterrenburg pas gestopt met Lithium ivm. tremoren aan hand en mond van Franciscus maar de tremoren aan hand en mond had ik al in het jaar 2005 dit blijkt uit brieven( 2006 en 2008 )  verstuurd door IS aan mij huisartsen Baat en Feld  in Poortugaal

( beiden inmiddels met pensioen )ik heb vele gesprekken opgenomen op dictafoon met onder ander professor Zietse ,nefroloog, nierspecialist van het  Erasmus ziekenhuis ,  Rotterdam en gesprekken met raad van Bestuur van Antes, Delta mevrouw I. Siteur en directrice  Els van Bezouwen ,Deltaziekenhuis en vele anderen.

Ik heb duidelijk aangetoond dat alles van het Medisch  Tucht College achterhaald is ,zwart op wit maar vrijwel alles word door meester Quispel mede door zijn secretaresse ( afluisteren  dictafoon gesprekken oa. Raad van Bestuur I. Siteur en directrice  Els van Bezouwen)   ontkent of anders uitgelegd.

Meester Quispel heeft uitsluitend de klacht over mijn nieren willen behandelen maar de klacht over het You  Tube filmpje niet.

Een plus een plus een is drie.

Ondergetekende slachtoffer plus een nierpatient die ik met een gezonde nier had kunnen redden plus het You Tube filmpje van  Ruben

Maar het is wel dezelfde arts die mijn nieren vergiftigd heeft en dezelfde arts die mij beschuldigd van het maken van een pervers filmpje van mijn vriend , heel ernstig ziek, vrijwel zijn leven verlamd vanaf zijn middel, hartproblemen ,motorisch gestoord, doorligwonden bij zijn anus en zwakbegaafd een filmpje wat ik nooit gemaakt heb , ik heb alle bewijzen dat alles van IS gelogen is plus dat ze mij opzettelijk vergiftigd heeft met het medicijn Lithium.Ik heb alle bewijzen in handen , ik heb een missie , ik moet verhinderen dat er door verkeerde richtlijnen nog meer slachtoffers vallen.

De uitslagen van het Medisch  Tucht College ivm het Hoger Beroep ivm mijn nieren en het You  Tube filmpje werden ongegrond verklaard.

Ik werd op 1 december 2015 in den Haag bij het Medisch  Tucht College heel erg gemeen behandeld door de voorzitter Altena ik heb een klacht erover ingediend zie mijn website ,onder rechtbank, onheuse behandeling door de voorzitter Altena

Ik had ondanks het feit dat ik alles goed voorbereid had , beide zaken werden afzonderlijk van elkaar behandeld, ik wilde beide klachten in een keer behandelen maar werd afgewezen.

Ik had geen schijn van kans tegen de heel erg dure advocaten van Ineke Sterrenburg van Delta.

Gelukkig krijg ik wel erkenning voor het werk wat ik doe voor mijn naaste ,ik heb een duidelijke Missie, ik moet meerdere slachtoffers voorkomen door als de richtlijnen in mijn geval juist blijken te zijn , dan valt niet uit tesluiten dat er door deze richtlijnen ( Lithium ) meerdere slachtoffers zijn.

Ik heb in 2016 een koninklijke onderscheiding gekregen met een medalje en een oorkonde voor Openbare Orde en Veiligheid uitgereikt door een wethouder van de gemeente Albrandswaard.

Vanwege 20 jaar  EHBO er gediplomeerd met AED te zijn geweest.

Wat zijn mijn mogelijkheden vanaf nu, wat is uw raad, een andere advocaat hoe verder, geld heb ik niet, bij een gewonnen rechtzaak kan ik een advocaat betalen volgens een aftespreken contract.

Ik moet wel verder en ik leg nu mijn klacht bij U neer.

Mijn naam is :  Franciscus Jan Kroll

Geboren 1-11-1952

Rotterdam

Thans wonende:  Kruisdijk 45

Postcode : 3176pg

Poortugaal

Tel ; 06-11273545

Email ; akimkroll@online.nl

Website: www.franskroll.nl

.boek:  “de Terugweg “ auteur Franciscus Jan Kroll

You Tube:  Franz7Kroll

Face Book :  Franz Kroll

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *