Pensioen

1 november 2018 mijn pensioen.

Ik vond het zo schitterend , mijn pensioen dat wil zeggen dat ik vrijuit mijn geld van Wajong uitkering , behoud en er mee doen kan wat ik wil ik kan de hele wereld rondreizen met behoud van mijn uitkering.

Ik dacht alles goed voor mekaar te hebben, maar helaas ,ondergetekende kreeg een mooie website “ www.franskroll.nl “ met alles erop en eraan , wat ik ook trots vertelde en liet zien aan mijn psychiater Fred van Essen van het fact-team van Delta, Antes, Parnassia

Ik vertelde hem ook, dat ik mijn manus-script 170 bladzijden had uitgeprint , hij wilde dat wel graag zien.

Het manus-script is nog niet klaar, moet ongeveer nog 100 a 200 bladzijden erbij.

Ik kon het niet eerder uitprinten want ik was bang als ik dat in een keer zou doen dat de printer het zou opgeven in een keer dat hij het programma zou blokkeren.

Maar Soedish deed het op een andere manier, 10 bladzijden per keer , ik was apetrots dat dit lukte.

Ik vroeg aan mijn psychiater , wilt U wat drinken, hij zei doe mij ,maar hetzelfde als U zelf.

Dus twee bakken koffie voor ieder een.

Na dit ging ik naar boven om mijn manus-script te halen.

Toen mijn psychiater het in handen kreeg leek hij ineens heel veel interesse te hebben in mijn verhaal.

Ik sluit niet uit dat hij in verband met mijn onderzoek naar de drug “ Scarface “ dat hij iets in mijn koffie heeft gestopt want de ontwennings verschijnselen waren zo erg dat ik het nauwelijks kan geloven dat het van de Clozapine kan komen.

Er staat zeer duidelijk geschreven in de bijsluiter van Clozapine, de originele bijsluiter dat je het anti-psychotica medicijn niet mag gebruiken bij ernstig zieke nieren dus dat geld ook voor ondergetekende, die in 2010 na het stoppen met Lithium is overgegaan naar Clozapine.

Mijn nieren werkten in december ,2014 nog maar voor 26%.

Dit staat in mijn medisch dossier ,ook in mijn bezit.

Ik maakte een mooie vergelijking die volgens mij voor de volle 100% opgaat.

Als volgt :

Als een pusher, pooier een jong kind verslaafd wil maken dan bied hij bijvoorbeeld heroine aan het kind , als het kind weigert en de pusher dringt aan en dwingt het kind heroine te gebruiken.

Als het kind met geen mogelijkheid weet om er aan onderuit te komen en ten einde raad de heroine neemt per injectie vervolgens zegt het kind onder invloed dat ze het echt niet goed vind en dat de pusher zegt, dan stoppen we ermee ,kind blij, maar dan komen er ontwennings verschijnselen heel heftig , het kind heeft dan zeer heftige ontwennings verschijnselen ,of te wel Cold Turkey, ze word dan opgenomen doordat ze heel erg ziek is ,en belt hierom om hulp en een ambulance , ze legt dan alles klaar wat ze nodig heeft voor een eventuele opname in een ziekenhuis waar ze hulp zeker weet te krijgen , maar aangekomen in het ziekenhuis word ze direct gevangen gezet, genomen.

Ze raakt in paniek, ze vertrouwd het niet meer ,ze slaat alarm ook omdat in geval van nood nergens een AED aangegeven ziet staan ze raakt in paniek en vraagt aan verpleegkundigen waar een AED is en niemand wil het zeggen.

Vervolgens word er verteld dat er mensen van het ziekenhuis in dit geval van Delta, Antes, Parnassia komen om naar de patient, in dit geval het meisje met zeer heftige

ontwenningsverschijnselen door heroine te kijken ,vervolgens als het meisje alles uitgelegd heeft, krijgt het meisje van het crisisteam te horen, dat het meisje opnieuw heroine moet nemen, maar omdat het meisje zelf heel erg goed weet dat het rottroep is ,weigert ze en dan besluit het crisisteam met dwang maatregelen tegen het meisje te nemen , ,het meisje zegt dan vervolgens dat ze naar het politie bureau wilt gaan om aangifte te doen, op advies van een psychiater van de Inspectie van Volksgezondheid , van het gif , wat de pusherman , pooier haar onder dwang gegeven heeft , per injectie-spuit.

Maar dat word dan, door het crisis-team geweigerd en het meisje word afgevoerd.

Er word dan buitensporig geweld gebruik door een tiental mensen , psychiaters verpleegkundigen en twee politie agenten ,en bovendien zegt een van de twee ambulance broeders dat hij opdracht heeft gekregen ,van zijn superieuren, het meisje met heftige afkick verschijnselen van heroine, af te voeren dood of levend.

Waarom dan niet helpen bij het afkicken.

Het meisje heeft zich dan niet verzet en laat alles over zich heen komen.

In mijn geval terwijl ik mij slap hield en de ogen sloot en bad aan mijn god vertelde de ambulance broeder waar de twee politie agenten erbij stonden ,dat hij opdracht heeft gekregen van zijn superieuren mij af te voeren , dood of levend.

Uit de verslagen op mijn website staat duidelijk vermeld ,dat ik agressief was ,integendeel ik hield mij altyd 100% slap, ging in gebed ,terwijl ik op een bed lag, ik heb mij niet verzet, tydens mijn gebed werd er buitensporig geweld op mij toegepast ,mijn hoofd sloeg alle kanten op.

Terwijl ik afgevoerd werd door de politie en ambulance medewerkers , ondergetekende was volledig weerloos, kreeg ondergetekende ook nog handboeien aan.

Tot bovenmaat werd ik ook nog eens opgeschrikt, na mijn IBS, door een nieuwsbericht dat een 8 jarig meisje in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam vermoord is met messteken door haar vader, is het Maasstadziekenhuis in Rotterdam dan nog zo veilig.

Schande

Tydens mijn opname in het ziekenhuis in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam en de Zorgboulevard Kliniek ,Delta, Antes, Parnassia (vanaf 1 november 2018 en 13 februari 2019 ) heb ik niemand geslagen of ook maar iemand een haar gekrenkt , ik heb mij niet verzet.

Omdat ik niet zwicht voor haat en leugens ,dwang en drang of geweld, dit laat ik dan weten door mijn mond te gebruiken en mijn pen.

De IBS en Rechtelijke machtiging kwam uitsluitend door het personeel, verpleegkundigen, doktoren, psychiaters van de kliniek Delta, Antes, Parnassia waar ik een zeer ernstige klacht tegen heb.

Vanwege mijn ernstige nierbeschadigingen en het You Tube filmpje , Ruben.

Ik wilde alleen in 2010 toen ik achter mijn nierbeschadigingen kwam alleen erkent en bevestigd hebben dat mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg ) Delta fout gehandeld heeft tevens dat ik erkent en bevestigd wilde hebben dat het bewuste You Tube filmpje van Ruben nooit bestaan heeft ,dat het allemaal smerige leugens zijn.

Is dat zo moeilijk om dat te erkennen en te bevestigen

Nu echter komt het falen van mijn huidige psychiater Fred van Essen er bovenop.

Dit acuut stoppen met dee anti-psychoticum middel, Clozapine gebeurde een paar dagen voor mijn pensioen, 1 november 2018.

Opgenomen gesprek met dictafoon, als bewijs.

Hij heeft mij bewust het risico laten lopen op een psychose dat had hij moeten kunnen weten

Toen hij acuut stopte met mijn anti-psychoticum middel Clozapine, ik vermoed boze opzet.

Ik heb nu vanaf het jaar 2010 , Clozapine, moeten gebruiken wel weinig, maar vanaf het jaar 2010 tot het jaar 2018 iedere dag Clozapine word bij elkaar wel een hele boel, de onwenningsverschijnselen waren dermate ernstig , zodoende dat ik erachter kwam wat het voor ernstig zwaar gif het is.

Zie bijlage bijsluiter Clozapine ,op website.

Dat je Clozapine niet mag gebruiken bij klachten met de nieren , laat staan bij ernstig zieke nieren.

Hoe eerder je ingrijpt bij beschadigingen van de nieren door in dit geval Lithium , in het jaar 2003, door mijn toenmalige arts IS ( Ineke Sterrenburg ) Delta ziekenhuis,Poortugaal ,des te beter het is.

Toen ik met een rechtelijke machtiging vastzat , kreeg ik Clozapine 2 x 2 ½ tabletten overdag toegediend ,het was loodzwaar, niet te doen.

Uit de originele bijsluiter van Clozapine staat duidelijk met dikgedrukte letters dat je Clozapine niet mag gebruiken bij ernstig zieke nieren.

Op welke wijze, mijn psychiater Fred van Essen , Delta, Antes,Parnassia had moeten stoppen met Clozapine staat ook uitgebreid vermeld in de uitgeprinte bijsluiter van mijn arts , Kloprogge tydens mijn opname in Zorgboulevard Kliniek Delta, Antes, Parnassia.

Waarom niet afbouwen ,hij heeft niets verteld over de eventuele ontwenningsverschijnselen, als hij dit niet wist hoe behandeld hij dan andere patienten , klop het dan niet dat hij mij dan echter, absoluut, geen Clozapine had mogen toedienen inverband wat er staat in de bijsluiters,van Clozapine?

Mijn nieren werkten 2014 ,december nog maar voor 26 % is dit ernstig genoeg.

Omdat mijn psychiater acuut stopte met mijn anti-psychotica Clozapine , beriep ondergetekende met het volgende verweer.

Bij het Zorg Boulevard Kliniek kwamen ze met medicijnen aan die al voorverpakt waren, alle medicijnen waren kant en klaar.

Doorschijnend in plastiek ,,met de namen ervan in het zwart voorgedrukt met letter en cijfers.

De patienten voor wie de medicamenten bedoeld is moeten verplicht alles innemen.

Toen ik protesteerde omdat ik het niet vertrouwde ,omdat ik in het verleden met mijn arts IS

( Ineke Sterrenburg ) ook problemen had en nog steeds heeft.door het middel, Lithium hetgeen mijn nieren verwoestte, vervolgens Clozapine, die je volgens de bijsluiter

( originele bijsluiter ) niet mag geven als je nierklachten heeft ( mijn nieren werkten in 2014 nog maar voor 26%, dat staat in mijn medisch Dossier )

Omdat ondergetekende altyd zelf zijn medicijnen uitzet en zal uitzetten, doordat ik van de Apotheker , Poortugaal de originele medicijnen krijg in de originele verpakking, nog niet geopend en met de originele bijsluiter erbij.

Doordat ik bij mijn opname , in de Zorg Boulevard Kliniek van Delta, Antes ,Parnasia alles al kant en klaar kreeg ,dus in doorzichtig plastiek de namen en hoeveelheid van de medicijnen in zwarte bedrukking er op vermeld..

Doordat ik geen leesbril toen had kon ik niets ervan lezen plus bovendien ben ik kleurenblind.

Ieder pilletje heeft een andere kleur.

Er veranderen te vaak pilletjes van kleur en samenstelling,

Omdat ik opnieuw Clozapine en andere pilletjes kreeg toegediend protesteerde ondergetekende omdat ik er achter was gekomen hoe zwaar het anti-psychiotica medicament was en is.

Ik kan in de plastiek,doorzichtige zakjes met zwart bedrukte letters heel klein zonder bijsluiters ,de pilletjes onmogelijk controleren of het wel klopt wat ik onder dwang toegediend krijg laat staan zonder een goede bril

Alleen Frana , een verpleegkundige van Zorgboulevard Kliniek, Delta, Antes , Parnassia, ze had geloof een T-shirt aan van lady Ga-Ga nam de tyd en moeite om mij te helpen bij het controleren van de medicijnen,ze snapte het.

Ook de arts Kloprogge hielp iets door de kleine letters in het groot te schrijven op het formulier waarop de namen van de medicijnen stonden.

Als ondergetekende dan het niet vertrouwd dan krijg ondergetekende te horen innemen of anders onder dwang ,dus er word dan gedreigd met geweld , kan dit zomaar, ik denk het niet, maar deze behandeling krijgen vrijwel alle psychiatrische patienten ,ik ben ook bevreesd dat deze foute procedure en behandeling in heel Nederland word toegepast.

Ik ben in het verleden te veel keer met geweld en door dreigementen geestelijk en lichamelijk letterlijk verkracht.

Met geweld platgespoten met zwaar gif.

Doordat ondergetekende zekerheid wilde welke medicijnen hij opgedrongen kreeg en krijg,

vroeg en eiste ik de originele medicijnen in de originele verpakking , nog niet geopend met de originele bijsluiter.

Ik kreeg uiteindelijk van de arts Kloprogge, Zorgboulevard Klienik, Delta, Antes, Parnassia een uittreksel van Google ,maar de originele bijsluiter wat ik wilde hebben van in dit geval Clozapine, kreeg ik niet van haar ,ik moest het doen met een Google uittreksel van de Apotheek.dat kan iedereen.

Ik vertelde haar dat ik wel de originele bijsluiter van Clozapine in mijn bezit heb.

Er staat in de originele bijsluiter heel duidelijk dat je Clozapine niet mag gebruiken bij klachten met de nieren maar mijn nieren zijn onherstelbaar beschadigd, onherstelbaar.

Toch kreeg ik alle medicijnen met geweld opgedrongen mag dit.

Als mijn psychiater van Essen er acuut mee stopt en ik om hulp vraag , bij de ontwennings verschijnselen,waarom moet ik dan doordat mijn psychiater in de fout gaat waarom krijg ik het weer opgedrongen met nog meerdere zware verslavende medicamenten.

Mijn medicijnen ,plus de extra medicijnen die ze mij opdrong moest ik onder dwang innemen zonder de bijsluiters ervan te lezen.

Ik eiste toen, wat ik thuis ook doet ,de originele verpakking en nog ongeopend met de originele bijsluiters.

Zodat ik alles goed voor mijzelf kan regelen.

Dat doe ik als ruim dertig jaar goed ,nooit geen problemen er mee gehad.

Doordat ik echter niet door mijn fout maar door duidelijk de arts zijn verkeerde inschatting van het medicijn wat hij geeft aan ondergetekende.

Behandeld mijn psychiater Fred van Essen van Delta, Antes, Parnassia.ook zijn andere patienten op dezelfde foute inschatting met het toedienen van zeer zware anti-psychiotica middelen.

Dan moet ik maar geloven dat de medicijnen in plastiek verpakking goed is, en als ik het dan niet vertrouw dan, krijg ik het nog steeds onder dwang dan word ik beetgepakt met geweld en word ik platgespoten met ander zwaar gif.

Na enkele uren bij de volgende medicijn-ronde komen ze dan weer met het plastiek omhulsel, doorzichtig met medicijnen met het dreigement als je het weer niet in neem dan pakken we je weer beet en spuiten we je opnieuw plat.

Voor mijn opname een paar dagen voor mijn verjaardag ,1 november 2018 ,op mijn huisbezoek van mijn behandelend psychiater ,terwijl hij keek naar mijn website vroeg hij , psychiater van Fred van Essen , aan mij , weet je het zeker dat je arts IS ( Ineke Sterrenburg ) opzettelijk je nieren verwoest heeft.

Daarop antwoordde ik met de woorden dat weet ik 100% zeker.

Toen zei hij, Delta stopt met alle anti-psychotica aan je te geven.

Dat hield in 2 x 2 ½ , clozapine , daar werd acuut mee gestopt.

Ik had wel enigszins argwaan want een paar weken ervoor , kwam ik een paar pilletjes, Clozapine te kort en ik werd er hartstikke ziek van.

Dus ik stopte er acuut mee ,ik vertrouwde hem, de psychiater Fred van Essen.

Ik heb het gesprek met mijn psychiater van Essen met een dictafoon opgenomen, dus hij kan er niet aan onderuit.

Hoe kan het zijn dat hij de ontwennings-verschijnselen niet kende of wel kende , hij had mij erop voor moeten voorlichten.

En waarom een grote stap tegelijkertyd, waarom niet afbouwen , wat is de reden ervan en deed hij dit misschien, in opdracht van zijn superieuren.

Sinds dat ik ermee stopte, werd ik doodziek, kon niet meer slapen , ik had LSD achtige effecten.

Diezelfde avond werd ik nog zieker.

Ik belde 112 op en vroeg om een ambulance.

Toen ondergetekende 112 belde omdat de ontwenningsverschijnselen te erg werden , werd ik dus opgenomen in de Zorg Boulevard Kliniek ,van Delta, Antes, Parnassia door dus schuld van mijn psychiater van Essen, ik sluit opzet niet uit.

Omdat ondergetekende drugs in huis heeft wat hij gevonden heeft op de rijweg vlak voor zijn deur en hij het wilde onderzoeken vanwege “ Openbare Orde en Veiligheid “ ondergetekende is in het Maasstadziekenhuis geweest , om het gif , “ Scare Face “ te laten onderzoeken, wat geweigerd werd ,ook heb ik het gevraagd aan Emy Kuivenhoven,de wijkagente waar ik regelmatig contact mee heb, ook mijn psychiater Fred van Essen, Delta, Antes, Parnassia weigerde het te laten onderzoeken.

Dus hoe kom ik erachter wat het exact is waar het vandaan komt en hoeveel er van is.

Er word gemeen spel gespeeld.

Natuurlijk werd direct na mijn gedwongen opname in de Zorg Boulevard Kliniek mijn psychiater Fred van Essen en Tineke Janssen ingelicht van Delta, Antes, Parnassia.

Zij beiden weten en wisten waardoor het kwam , door mij, neem ik aan opzettelijk, acuut te stoppen met het anti-psychotica middel Clozapine

Waarom hebben zij beiden niet ingegrepen en opheldering gegeven en uitleg wat er aan de hand was ,ze lieten mij stikken.

Waar waren zij met verklaringen bij de rechter-commissaris toen ik voorgeleid werd voor mijn IBS, zij hadden kunnen en moeten uitleggen wat er aan de hand was, dan waren alle beschuldigingen van Delta, Antes, Parnassia aan het licht gekomen,dat was aan iedereen duidelijk geweest, wat er aan de hand was, dan had ik zonder IBS en Rechtelijke Machtiging naar mijn huis kunnen gaan, maar ja, wat wil je allemaal handen op een buik, mijn psychiater Fred van Essen en zijn team lieten mij stikken, wie nam het voor mij op, niemand.

Ondergetekende zal de valse beschuldigingen van Delta,Antes, Parnassia tydens het voorgeleiden van Franciscus aan de rechter-commissaris inverband, de IBS en rechtelijke machtiging en mijn psychiater Fred van Essen en Tineke Janssen met als getuige Sander Janssen, de PVP ér naast elkander leggen.

Dan zullen de valse verklaringen ,helderheid geven waarom deze leugens er zijn.

Dit alles heeft verband met de schuldvraag vanwege de klachten tegen IS ( Ineke Sterrenburg en Delta, Antes, Parnassia ).

Wat ik ook vreemd vond en vind ondergetekende kreeg van Delta papieren in handen dat de contacten geregeld moesten worden via de fam Hoekstra waar ondergetekende al ruim een tiental jaren geen contact meer mee heeft , de contacten werden plotsklaps op mijn verjaardag zonder reden verbroken.

Dat weet Delta,Antes, Parnassia van mij.

Ook vreemd vind ik dat deze informatie over fam Hoekstra pas komt nadat ik aan enkele personen heeft verteld wat er in mijn manusscript staat over de rol van fam.Hoekstra,de twijfelachtige rol inzake mijn delict waaruit het voldongen feit blijkt dat ik achter de waarheid zal komen wat er gebeurd is op 2 januari ,1978 ,te Wirdum met name aan de deur Ridenburgstraat 23 in Delfzijl van mijn fam. Van de Beek en mijn moeder en zuster Els Kroll, nu getrouwd met Piet Hoekstra.

Waarom heeft Delta, Antes, Parnassia geen contact gezocht met mijn dochter Stephanie, ik vermoed opnieuw verraad.

Ondergetekende heeft een DVD van Hitler gekocht toen ik nog vast zat door Delta,Antes, Parnassia bij een winkel in de omgeving van de Maasstadweg 96 , Rotterdam .

Ze hadden meerdere DVD ’s over staatshoofden.

Tegelijkertyd was er een dokumentaire over Hitler op de TV.

Er werd verteld en ook beelden te zien van een wet die Hitler gemaakt heeft.

Een wet voor psychiatrische patienten, Hitler zei, dat hij genade schonk aan psychiatrische patienten om euthenasie te geven om hun uit hun lijden te verlossen.

Dat was een wet in openbaar.

Ik ben bang dat er onder doktoren ,artsen ,chirurgen en verpleegkundigen ook mensen zijn die voor God willen spelen en die stilzwijgend met helaas meerdere of liever gezegd velen superieuren die ervan af weten toestemming geven om de wet van Hitler ook na te leven maar dan in het geheim.

Net zoals een verpleegkundige onlangs in Rotterdam die ouderen mensen vermoordde door hun een overdosis insuline te geven er stierven ongeveer vijf oudere mensen.

Hij zat een jaar in voorarrest en werd voorgeleid , hij werd schuldig verklaard.

De hoogte van zijn straf weet ik momenteel nog niet.

Toen ondergetekende 112 belde, heb ik uitgebreid mijn verhaal gedaan en er werd mij verteld dat er hulp zou komen , een ambulance.

Ik heb dus alles klaargelegd in een kartonnen doosje , mijn medicijnen ,gebit, paspoort,dus alles wat ik nodig had, lag klaar , mij leesbril nam ik niet mee behalve mijn gewone bril.

De ambulance kwam sneller dan ik dacht, zonder sirene.

Omdat ik in mijn bed op de eerste etage , de ambulance gebeld had en de vrouw aan de telefoon zei dat ik de voordeur open moest doen op een kier en alles wat nodig was voor een opname klaar moest leggen wat ik ook deed, had ik een korte sportbroek aan ,dus ik hoefde van mijn huis naar de ambulance slecht drie , vier meter te lopen.

De man heette Jim en de vrouwelijke ambulance broeder heette Katja.

We hebben alles goed afgesloten , toen we aangekomen waren bij het Maasstadziekenhuis,

in Rotterdam, werd ik op, wat ik dacht op een open afdeling, in een kamertje geplaatst , waar ik op een bed mocht liggen.

Ik wist niet beter dat ik in goede handen was, ik vroeg aan een vrouw die ik geloof huishoudelijk werk deed , afstoffen etc.

Ik vroeg spontaan aan haar, het is hier toch, een niet gesloten afdeling wat ze bevestigde.

Toch ging ik op onderzoek uit tot mijn grote schrik was alles potdicht, gevangen

Ik probeerde opheldering te krijgen maar er werd mij verteld dat er een crisis team zou komen om met mij te praten.

Tevens zag ik dat er nergens aanduidingen waren met vermelding , waar iemand als het noodzakelijk is, waar men een AED kan halen als er iemand hartstilstand heeft , nergens waren er aanduidingen waar zo’n AED te vinden is.

Dus ik vroeg aan de dienstdoende verpleegkundigen waar in geval van nood een AED te vinden is.

Echter, ze vertelde mij dat ze dat , een AED, wel hebben maar ze wilden mij het niet laten zien, dus ik kreeg geen bevestiging dat ze een AED tot hun beschikking hadden.

Ik vermoedde dus onraad , ik eiste toen dat de deuren voor mij weer open gingen.

Het werd mij geweigerd.

Hoe kon dit gebeuren als een vrij mens die hulp nodig heeft die om hulp vraagt zomaar gevangen word gezet en ik mag ivm mijn kennis van EHBO gediplomeerd met AED.

dan vriendelijk maar dringend toch vragen, waar hebben jullie een AED ,omdat het nergens vermeld is, op de lokatie waar men zich ophoudt , verblijft ,vertoefd

Ik kreeg toen door wat men van plan was , ik eiste dat er politie er aan te pas zou komen.

Toen ik afwachting was wat er ging gebeuren kwamen eerst drie jongelui van Delta ,Antes, Parnassia,.naar binnen die mij spottend aankeken, met beledigingen aan mijn adres, omtrent mijn uiterlijk.

Ze vertrokken al vrij snel omdat ze dachten mij te kunnen aanpakken.

Toen kwamen er weer andere mensen , ondanks dat ik mijn gebit niet in had , probeerde ik de mensen van het crisis-team duidelijk te maken wat er gebeurd was, de hele situatie.

Ik schonk ze alle gegevens , mijn visite kaartje waarop vermeld staat mijn website met veel gegevens “ www.franskroll.nl “waar ze goed gebruik van maakten.

Ze kwamen toen aan mijn bed staan, ik zei tegen het crisis-team, dat het wel weer ging ,dat de ontwennings-verschijnselen , de afkick-verschijnselen zo goed als voorbij waren ,de artsen van het crisisteam vroegen aan mij wat ik wilde , ik antwoordde, dat ik met een taxi naar huis wilde gaan en als vervangingen voor Clozapine, iets anders wilde hebben , ik beloofde het crisis-team dat ik alle andere medicijnen wel zal blijven innemen daar had ik geen problemen mee.

Ik slik al ruim dertig jaar medicijnen ,altyd alles trouw ingenomen

Ze moesten dit alles goed overleggen met elkaar ,toen ze na een kwartier weer terug kwamen bij mij ,waar ik nog steeds op een bed lag.

Ze vertelde mij dat ik naar een andere omgeving gebracht zou worden en dat ik opnieuw Clozapine moest gebruiken ,ik moest mijzelf onderwerpen aan dwangmedicatie en dwangzorg.

Ze vroegen een IBS maatregel aan bij de burgemeester van Rotterdam en of van de burgemeester van Poortugaal

Zie emails, Burgemeester van Rotterdam en ondergetekende

Maar de medicijnen , waar mijn psychiater Fred van Essen acuut mee gestopt was , is deze beslissing door de psychiater Fred van Essen, van Delta , Antes en Parnassia genomen op eigen initiatief of door zijn superieuren van Delta.

De desbetreffende psychiater zit dus honderd % fout, toen ik heel erg slecht geslapen had na het acuut stopzetten van de anti-psychoticum middel Clozapine.

Deze medicijnen waren enkel de psychotica middel Clozapine ( 2 x 2 ½ tablet , clozapine.)

Omdat ik er achter kwam hoe ingrijpend zwaar deze anti-psychotica middel, Clozapine is.

Toen het steeds erger werd heb ik mijn huishoudelijk werkster Jaqueline, s’morgens vroeg opgebeld, zij adviseerde mij dringend de huisarts op bellen , wat ik dus ook direct deed .

Ik kreeg Barbara aan de lijn , de secretaresse van dokter Versteeg, mijn huisarts.

Ik vertelde mijn verhaal , ze schrok heel erg , ze vertelde mij dat de arts nooit acuut had mogen stoppen met de anti-psychoticum middel ,Clozapine.

Het werd steeds erger, s’avonds laat tegen een uur of 11 belde ik om een ambulance die vrijwel direct kwam , zonder sirene.

Ik werd goed behandeld, ik liet mijn website zien ,bloeddruk werd gemeten, Jim had al snel de benodigende papieren in handen.

Toen alles goed, de electriciteit en de deur goed afgesloten was gingen ondergetekende zittend op een brancard in de ambulance richting ziekenhuis, ik dacht , Maasstadziekenhuis,

Rotterdam.

Ik had alles klaarliggen voor mijzelf en de ambulance in een kartonnen doosje ,paspoort, mijn gebit, mijn medicijnen, mijn portemonnee etc.

Echter, ze namen niet alles mee.

Ik nam wel mijn gewone bril mee, de leesbril vond ik niet noodzakelijk.

Het crisis team had er beter aan gedaan naar de omstandigheden te kijken hoe het kwam dat ik in deze situatie terecht gekomen was dat ik er geen schuld aan had waardoor, ik ziek was geworden.

Ze hadden er rekening mee moeten houden met de ontwennings verschijnselen door het abrupt te stoppen met alle medicatie van Delta , Antes , Parnassia.

Het enige aan medicatie wat ik had van Delta, Antes ,Parnassia was 2 x 2 ½ clozapine in tablet vorm per dag , s ‘avonds in te nemen.

Er staat geschreven in een uitdraai die ik heb gekregen van mijn tydelijke arts, vrouw,

S.E. Kloprogge , Zorgboulevard Kliniek ,Antes Rotterdam ,van de Apotheek.nl , Clozapine , pagina 12 van 13.

Mag ik zomaar stoppen met dit medicijn?

. Nee,veel mensen krijgen na stoppen met een anti-psychoticum opnieuw een psychose. Het is daarom van belang vooraf goed met uw arts te overleggen.

.Als u gaat stoppen ,bouw dan langzaam af over een periode van minimaal 4 weken. Als u geleidelijk afbouwd, heeft u minder kan op meteen een nieuwe psychose.

Bovendien voorkomt u daarmee ontwenningsverschijnselen ,zoals zweten ,misselijkheid, gebrek aan eetlust ,dairree ,angst ,slapeloosheid ,onrust,loopneus,spierpijn en vreemde gevoelswaarnemingen zoals kriebels.

De ontwenningsverschijnselen treden vaak pas 1 tot 4 dagen na plotserling stoppen op en zijn na twee weken meestal over.

Niet iedereen heeft even veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets verminderd.

Inplaats van dat ze helpen bij het afkicken van het anti-psychoticum middel Clozapine

( er was een filmpje van een heroine verslaafde op TV ,waarbij de behandelende artsen aan de patient vragen hoe ze hem het beste kunnen helpen , terwijl de patient heftige ontwenningsverschijnselen heeft.)

De zwaar verslaafde antwoord dan of de doktoren hem willen helpen bij het afkicken ,dus het giftige spul wat hem zeer ernstige afkick verschijnselen heeft bezorgt, niet opnieuw met dwang en drang met geweld opdringen.

Ik wist niet beter dat mijn opname in het ziekenhuis slechts tydelijk zou zijn.

Maar toen ik bemerkte dat ik opgesloten werd , vond ik dat niet zo leuk als een vrij mens om hulp vraagt en iedereen vertrouwd moet je hem natuurlijk niet gelijktydig van zijn vrijheid beroven.

Plus omdat ik een EHBO ‘er , ben , Koninklijk onderscheiden, met een Oorkonde en een Medalje , als gediplomeerd EHBO’ er met AED voor “ Openbare Orde en Veiligheid “ wilde ik graag weten waar de AED was.

Nergens te bekennen , ik wees de aanwezigen verpleegkundigen op de foute manier van het falen van het ziekenhuis, Maasstad in Rotterdam.

Wist mijn psychiater van Essen dan niet van de kwalijke gevolgen bij het acuut stoppen van het anti-psychoticum middel Clozapine waarom niet afbouwen ging hij dan niet in de fout.

Ik heb dat geprobeerd uit te leggen aan het crisisteam die mij onderzocht na mijn opname in het Maasstadziekenhuis , Rotterdam ,nadat ik 112 belde om hulp.

Omdat ik mijn gebit niet in had, kon ik heel erg moeilijk praten ,ik liet ze mijn visitekaartje zien, waar ze ook naar keken maar de valse informatie van het Delta, Antes, Parnasssia ziekenhuis waar ik een zeer ernstige klacht tegen heb gebruikte het crisis-team wel om mij af te voeren en mij een IBS maatregel op te leggen en na dit mij een rechtelijke machtiging op te leggen.

Ik wilde geen advocaat want dit was dus ook een stroman van de kliniek waarvan ik zeker weet dat ze in de fout zijn gegaan.

Er werd geen enkel woord gezegd of geschreven wat de ernst is van mijn beschuldigingen aan het adres van Delta, Antes, Parnassia.

Het crisis team de rechters die mij het IBS en rechtelijke machtiging hebben gegeven hebben geen woord gezegd of moeite genomen om ook maar iets te vertellen , een reactie te geven op mijn website en mijn visie.

Ik zal ervoor blijven strijden om als Evangelist mijn woord te mogen doen als advocaat

Er werd voor mij een advocaat gezocht dus in afwachting van de behandeling van mijn IBS door een rechter , stapte een advocaat met de naam Schwab , plotsklaps mijn kamer binnen waar ik moest verblijven,op het ziekenhuis van Delta, Antes , Parnassia in Rotterdam.

Hij stelde zich voor als mijn advocaat ,hij haalde uit een al geopende envelope een paar velletjes papier te voorschijn, hij las een paar zinnetjes voor, ik moest ,geloof ik een handtekening zetten ,hij zei, dat het wel in orde zou komen ,hij liet de envelope achter , ik wilde hem nog een USB stick aan hem geven met alle gegevens over mij en de situatie waar ik mij in verkeerde. wat hij weigerde, ik kreeg nog wel een visite kaartje van hem en ik gaf mijn visite kaartje ook aan hem.

Met het verzoek naar mijn website te kijken “ www.franskroll.nl “ waar ik al veel informatie over de huidige situatie , waar ik mij in bevond , op heb staan.

Hij heeft slechts een paar zinnetjes voorgelezen , heel kort , binnen een vijftal minuten was hij weer weg.

Ik probeerde nog informatie over hem in te winnen maar dat lukte ook niet , want ik had geen internet of een computer tot mijn beschikking , een telefoon had ik ook niet , dus het bleef bij een visitekaartje en een paar velletjes papier en niemand kon mij meer inlichtingen verschaffen over hem.

Tevens had ik geen leesbril.

Toen kwam de dag dat de rechter-commissaris over mij zou beslissen met haar gevolg wat er met mij moest gebeuren.

Ik kon heel moeilijk praten zonder kunstgebit

De papieren ,die ik van de advocaat Schwab had gekregen , die ik opgedrongen kreeg door de inrichting Delta, Antes, Parnassia , juist de kliniek waar ik dus een heel ernstige klacht tegen heb lopen en nog steeds heb en helaas door mijn nog huidige psychiater Fred van Essen van Antes, het Fact-team van Delta, Antes, Parnassia..is de klacht nog erger geworden, kon ik moeilijk lezen, want ik had geen leesbril bij mij.

De advocaat Schwab heeft zich ook niet gelegitimeerd omdat ik helemaal niets had door- genomen en helemaal niets afwist van hem heb ik de rechter-commissaris en advocaat Schwab en iedereen die er iets mee te maken had, heel duidelijk gemaakt dat ik hem, advocaat Schwab, niet accepteerde,het was heel hektisch .

De advocaat Schwab en ondergetekende hebben helemaal niets met elkaar doorgesproken of doorgenomen.

Ook geen afspraak gemaakt wat ik wel op prijs gesteld zou hebben.

De USB stick met mijn verhaal heeft hij bij de eerste ontmoeting geweigerd aan te nemen.

Wel vreemd bij het Medisch Tucht College in den Haag ,waar ondergetekende 5 maal geweest is, heb ik om een advocaat gevraagd maar niet gekregen ,daar moest ik zelf voor zorgen, wat ik ook geprobeerd heb maar deze advocaat meester Quispel, Oud-Beijerland, liet het volledig afweten.

Er ligt nog steeds een klacht over hem klaar bij de Deken van Rotterdam over hem, kan geactiveerd worden door ondergetekende.

Maar bij mijn IBS en de Rechtelijke machtiging krijg ik een advocaat opgedrongen die helemaal noppens deed, hij bleef zich heel heftig opdringen aan ondergetekende

Er word beweerd door hem, dat ik geen enkele advocaat wilde ,dit is onjuist, ik vroeg bij mijn IBS aan de rechter, wel om een advocaat ,de naam is Sander Janssen ,wat opgetekend is op papier wat ik gekregen heb, in mijn dossier.

Dit kon advocaat Schwab niet weten want hij was niet aanwezig toen ik dat vroeg bij mijn IBS

Ondergetekende eiste het recht , als Evangelist ( stage gelopen bij dominee Visser, Pauluskerk, Rotterdam ) , zichzelf te mogen verdedigen

Ik vroeg aan de rechter-commissaris om een gesprek met haar onder vier ogen wat ze weigerde, ik probeerde uit te leggen wat er plaatsvond ze wilde niet luisteren.

Tevens wilde ik zekerheid met de vraag of de politie in mijn huis was geweest, want dit is wel verteld aan mij, toen ik meer dood dan levend lag in de isoleercel , ik weet nog steeds niet waar ,want de een zei , in Poortugaal en de ander zei, in Rotterdam.

Ik wilde dit zeker weten, want als de politie wel in mijn huis was geweest, dan had ik zelf de schade willen opnemen met mijn camera , en dan had ik ook een verklaring willen hebben waarom de politie mijn huis doorzocht had

Maar ik kreeg geen verklaring en of uitsluitsel of de politie wel of niet in mijn huis was geweest.

Echter mijn buurvrouw Leny de Bruin vertelde mij spontaan dat toen ik niet in mijn huis was vanwege opname ,Delta, Antes, Parnassia,.dat er licht brandde in mijn huis ,dat kan niet want toen ik meegenomen werd heb ik mijn huis goed afgesloten en alle lichten uitgedaan.

Dit klopt, want toen ik weer voor het eerst mijn huis was en mijn huis inspecteerde om de eventuele schade op te nemen met politie begeleiding van de wijkagente Emy Kuivenhoven,met een video camera als bewijs waren alle lichten uit.

Dus klopt dit verhaal van mijn buurvrouw Leny de Bruin ja of neen.

Dit moet ik kortsluiten.

Dit had de rechter commissaris voor mijn IBS en rechtelijke machtiging moeten weten.

Bovendien wilde ik contact met mijn vertrouwelinge ,Jaqueline, mijn huishoudelijk werkster

( Aafje ) want zij wist waar mijn huissleutel lag , in mijn tuin , en zij kon dan eventueel mijn huis inspecteren of de politie mijn huis doorzocht heeft, maar ik kon haar niet bereiken, ze had geen toestemming ervoor, dus ik vertrouwde het niet.

Ik begreep dat ze geen contact met mij mocht hebben , ik vond het heel erg vreemd dat ik niets van haar hoorde

Daardoor kon ik mijn huissleutel niet afgeven ,want ik kon hierdoor niemand vertrouwen.

Ook het opgenomen gesprek ( diktafoon ) met mijn huidige psychiater Fred van Essen van Delta, Antes, Parnassia waarin hij alle medicatie stopte ,Clozapine ,2 x 2 ½ , had ik nodig als bewijsmateriaal .

Dit moest ik veilig stellen

Nadat ondergetekende met ontslag ging op 13-2-2019 ,onder voorwaarden kwam ik mijn buurvrouw tegen , Leny de Bruin , ze was belangstellend en vroeg aan mij wat er gebeurd is.

Waarom heeft men toen ik voor de rechter commissaris stond niet kortgesloten of de politie mijn huis doorzocht heeft, wat echter wel de psychiater inde isoleercel ,mij vertelde,

Ook de arts Kloprogge zei hier niets over, ondanks dat ik dringend vroeg om opheldering, zodoende kon ik mijn sleutel niet afgeven.

Wat de advocaat meester Schwab zijn rol is, daar kom ik achter.

Plotsklaps stond hij in mijn kamer ,ik gaf hem een hand ,hij haalde uit een grote envelope ,die al geopend was een paar papieren uit ,las een paar regels voor , ik gaf hem mijn visite kaartje en wilde met hem praten, ondanks dat ik mijn gebit niet in had.

Maar hij wilde weg gaan ,ik gaf hem dus mijn visite kaartje en wilde ook mijn USB stick geven met alle bewijzen met hetgeen ik wist over de foute procedure en handelswijze van mijn arts IS, de directie van Delta, Antes, Parnassia, Klachtencommissie en het Medisch Tucht College in den Haag wat betreft IS.

Maar hij weigerde mijn USB stick aan te nemen plus bovendien heb ik geen enkele gelegenheid, kans gekregen ,waarom ik met dwang en drang opgenomen ben, te kunnen uitleggen waarom ik voor de rechter commissaris moest verschijnen.

Ik heb geprobeerd inlichtingen over hem ( advocaat, meester Schwab) in te winnen maar ik had geen internet, geen lap-top, geen telefoon, geen leesbril, niemand kon mij inlichtingen over hem verschaffen.

Ondanks mijn goede wil om alles uit te leggen wat ik wist over de crisis waarin ondergetekende was ,maar echter ook over de schuldvraag waarom alles escaleerde kon ik opheldering geven maar ik werd , althans probeerde men mij monddood te maken.

Toen de zitting was, heb ik aan de rechter-commissaris duidelijk proberen te maken dat ondergetekende zelf zijn zaak wilde behartigen,zonder advocaat ,ik wilde absoluut deze advocaat niet hebben omdat ik niets van hem wist en kon weten en omdat ik niets met hem doorgenomen heeft.

De grondslag waar het om ging, heb ik aan hem willen geven op mijn USB stick, waar vrijwel alles opstaat wat er afspeelt tussen Delta, Antes, Parnassia en ik heb heel erg graag willen uitleggen wat er zich op dat moment, rechter-commissaris, mijn IBS en later de rechtelijke machtiging, afspeelde.

Waarom drong men mij een advocaat op met wie ik niets besproken heb , niets mee doorgenomen heb.

Hij heeft mijn website kunnen bestuderen en vanaf 1 november toen het mis ,de oorzaak kunnen achterhalen wat er mis is gegaan ,hij had kunnen weten waar Delta, Antes, Parnassia mee bezig was en nog steeds is.

Maar hij heeft niets verteld of gezegd van de gegevens die hij heeft gekregen van mij, ondanks dat ik hem mijn visitekaartje waarop mijn website gegevens ,staat , aan de rechter commissaris

Als hij mijn website had doorgnomen over de klachten die ik nog steeds heb tegen mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg ) dan had ik graag met hem willen door nemen waarom ondergetekende op zijn verzoek naar het ziekenhuis, Maasstad in Rotterdam opgenomen is geweest en wat er gebeurd is, aldaar.

Niemand heeft er ook maar een woord over gezegd of gesproken, want alles was al geregeld

Hij kreeg valse informatie van het ziekenhuis waar ik een heel ernstige klacht tegen heb nog steeds heeft.

Slager keurt zijn eigen vlees.

Ik kon ook moeilijk schrijven, want ik heb de ziekte van Parkinson.

Tevens had ik geen kunstgebit bij mij want toen ik om hulp vroeg ,door 112 te bellen en een ambulance kwam ,had ik die avond rond een uur of 11 , ondergetekende, alles klaarliggen in een kartonnen doos , mijn medicijnen , paspoort, portemonnee ,mijn kunstgebit ,op de tafel lag mijn telefoon ,de vrouw aan de andere kant van de lijn, waarmee ik belde , 112 , verzocht mij, de deur op een kier te zetten, wat ik ook deed, ik had een kort sportbroekje aan., wat ik in bed aan had , want ik moest snel zijn want de ambulance kon zo komen

Kleding heb ik ok niet meegenomen want ik dacht dat de opname van korte duur zou zijn

Toen de ambulance kwam , ze waren snel zonder sirene , ik liet ze binnen, ze vroegen wat er aan de hand was , ik probeerde alles uit te leggen ,ik liet ze op mijn website zien waar ik mee bezig was, Jim, de mannelijke ambulance broeder en een vrouw, een jongedame met de naam Katja,

Ze namen mijn bloeddruk op en controleerde mijn gezondheid

Ze besloten mij naar het ziekenhuis te brengen.

Ik had alles klaarliggen , ik nam mijn gewone bril mee en echter mijn leesbril helaas niet,ook mijn kunstgebit en mijn medicijnen die ik altyd gebruikte, namen ze niet mee.

De afstand , met mijn sportbroekje , waar ik buiten mee moest lopen, naar de ambulance was slechts drie of vier meter.

Wat bij mij veelste ver ging dat ik tegelijkertyd , niemand had mij er iets over verteld, dat ik gelijk gevangen werd genomen terwijl ik er geen aanleiding ervoor had gegeven.

Ze besloten tot actie , mensen ,verpleegkundigen van het ziekenhuis, die mij wilden afvoeren, ze kwamen binnen in het kamertje ,waar ik op een bed lag.

Met een brancard , ik zei toen heel gedecideerd en vastbesloten dat ik niet mee zou gaan ,ik eiste dat ondergetekende een vrije aftocht zou krijgen naar het Haagse Veer,politie bureau in Rotterdam om aangifte te doen van mogelijke gifmoorden op Delta ,Antes , Parnassia door IS ( Ineke Sterrenburg ).

De Inspectie van Volksgezondheid ,mevrouw Kloosterman, zie officiele papieren en website, heeft mij dit advies gegeven om aangifte te doen bij de politie van de onherstelbare ,ongeneeslijke beschadigingen van mijn nieren door het haar ( IS , Ineke Sterrenburg ) aan ondergetekende gegeven anti-psychotica middel Lithium.

Ze wilden mij afvoeren ,ik ging liggend in gebed en zei hardop ,wat iedereen kon horen

vader in de hemel, ik ga sterven als martelaar “ tenzij ik een vrijgeleide kon krijgen naar het politie bureau om dus aangifte te doen van opzettelijk beschadigen van mijn nieren door het gedwongen geven van het anti-psychotica middel Lithium, onherstelbaar , ongeneeslijk.

Ik had het crisis team tydens deze gedwongen opname , terwijl ik als vrij mens ,door schuld van mijn toen en nu nog mijn huidige psychiater Fred van Essen ,Delta, Antes, Parnassia,

hulp vraag, bij het afkicken van Clozapine ,mijn visite kaartje gegeven van mijn website:

www.franskroll.nl “ daar konden ze zien wat er aan de hand was.

Maarja ze gingen enkel maar af op de inlichtingen af van Delta, Antes ,Parnassia.

Ze lieten zich met geen enkel woord zich uit op mijn verhaal wat er gebeurd was.

Ze hadden mij moeten helpen bij het afkicken.

Ik hield mijzelf slap, met zijn zessen ,wisten ze geen raad met mij ,ze vluchten als laffe ratten het kamertje uit.

Mijn hoofd bungelde heen en weer

Ik heb niemand geslagen of ook maar een haartje gekrenkt.

Ik ging weer op bed liggen in afwachting wat er verder zou gebeuren ,ik heb een half uurtje geslapen toen plotserling de deur weer openging .

Twee agenten en twee ambulances, medewerkers stonden zeer bedreigend op mijn kamertje ze waren niet veel goeds van plan.

Ondergetekende lag verslagen op zijn bed, ik hield me slap, was niet agressief , gaf geen enkele aanleiding tot geweld.

Ik vertelde de politie dat ze mij mochten afschieten ,de toestand was erg gespannen een brancard klaar naast mijn bed, ze vertelden mij dat ze ondergetekende wilden afvoeren.

Ik vertelde, de vier heren , dat ze konden kiezen mij , als martelaar laten sterven of mij onder politie begeleiding naar het politiebureau, Haagse Veer, in Rotterdam, te laten gaan om aangifte te doen van onherstelbare, ongeneeslijke schade aan mijn nieren door mijn toen behandelende arts IS , ( Ineke Sterrenburg ) opzettelijk , ik heb alle bewijzen , tevens van het feit ,dat Delta, Antes , Parnassia nog steeds niet willen erkennen dat in beiden zaken, IS , ernstig in gebreke is geweest.

Ruben had een idool , Bob Marley, met de song “ Stand up for your Right “ daarom zal ik het nooit opgeven.

Terwijl we dus in dat kamertje , Maasstadziekenhuis , Rotterdam waren vertelde een van deze twee ambulances medewerkers dat hij opdracht had gekregen om mij af te voeren, met de woorden,dat hij opdracht had gekregen van zijn superieuren , ondergetekende, dood of levend af te voeren.

Ik ging in gebed met de woorden ,dat ik nu ging sterven ,ik vouwde mijn handen in voorbereiding dat ik zou gaan sterven als martelaar in mijn strijd tegen IS en djihadisten.

Ik hield mij 100 % slap.

Ruw, met buitensporig geweld werd ik in een soort zak gelegd, ik hoorde een ritssluiting om mij dichtgaan.

Alles was donker ,ik kwam weer tot mijn positieven in de ambulance , een ambulance broeder en een politie agent zaten naast mij, ik kon mij niet bewegen ook kreeg ik handboeien aan, ik zei tegen de agent en de ziekenbroeder dat ze verkeerd bezig waren dat ze de djihadisten steunden en dat ze , IS , ( Islamitische Staat ,Ineke Sterrenburg ) steunden.

De agent zei nog dat hij filmpjes had gezien van mij op You Tube.

Ik wist helemaal niet meer waar we naar toe reden,ik was machteloos als praten niet meer kan houd alles op.

Na een rit van ongeveer van 20 minuten kwamen we ergens aan ,ik weet niet waar, de een zei, Delta, Poortugaal de ander Maasstadziekenhuis ,Rotterdam ,terwijl ze mij naar binnen droegen, naar de isoleer, verloor ik mijn bewustzijn ,ik hoorde mensen gillen, Frans, ben je er nog ,terwijl ik mijn ogen voelde wegdraaien , ik zag heel veel mensen om mij heen staan ,ik verloor het bewustzijn, toen ik op een kale kamer meer dood dan levend, op een matras werd neergelegd, werd mijn bovenkleding uitgetrokken ,voordat ik mijn bewustzijn weer verloor, zei ik met mijn laatste woorden “ Susanne Zwarts “, slachtoffer van een groepsverkrachting in Spanje , ze kwam depressief terug in Nederland , werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis,ze stierf uiteindelijk in een isoleercel , in de gevangenis door zelfmoord?

Worden ernstig zieke mensen op zo’n manier behandeld?

Ik zag nog net, dat een vrouw met een blauw kapje op mijn mond wilde leggen, ze wilden mij te drinken geven ,water ,ik weigerde ,ik vertelde met mijn laatste krachten , dat ik een honger staking begonnen was , dat ik geen, vocht en eten meer tot mij zou nemen.

Ze lieten mij meer dood dan levend achter, ik wist zeker dat ik die nacht zou sterven.

Ik wist nog steeds niet, waar ik was.

Toen ik meer dood dan levend in de isoleercel lag kwamen plotserling, een achttal mensen om mij heen staan .

Een mevrouw, nog jong, nam het woord, maar ik wilde weten, waar ik was, de een zei op Deltaziekenhuis ,Poortugaal ,de ander op het Maasstadziekenhuis , Rotterdam.

De jonge vrouw vertelde mij dat ik een IBS had gekregen , ik vroeg waarom en door wie ,de een zei ,de burgemeester van Rotterdam ,de ander de burgemeester van Poortugaal.

Toen ik de naam van de burgemeester van Rotterdam hoorde wist ik al waar de schoen wrong.

Inverband mijn mails aan hem wat betreffende Kaja ,minister van Turkije en Sebrenica en de MF-17 de vliegtuig ramp boven de Oekraine en de Magneet die hij wil weg hebben waar hij in eerste instantie in slaagde , op de hoek van de Groene Kruisweg, Poortugaal , een weg restaurant met de Blues Brothers op het Dak, ja, die kreeg hij wel weg ,maar mijn Magneet zal nooit verloren gaan ondanks het feit dat deze Burgemeester zegt en beweerd in een mail naar mij dat de Magneet , IS , Islamitische Staat en jihadisten aantrekt.

De magneet of een magneet kan best handig zijn om met een zeef, een naald weliswaar een ijzeren speld of naald in een hooiberg of stro te vinden of in een put een sleutel te vinden waarom dan een magneet niet als nuttig te zien of er een te gebruiken.

Of als je een fiets moet repareren en je weet niet zeker of de fiets van kunststof is of ijzer dan de magneet tegen de fiets te houden als zekerheid altyd zeker weten en controleren of alles in orde is..

We waren met zijn vieren ,Barend van Maanen , Zundapp , Randy van Eer , Zundapp , Jan Willem Holtkamp ,een Puch en ondergetekende ,een Groene Magneet ,we trokken erop uit over de grens, onvergetelijk.

Het tegendeel, is echter anders, ondergetekende strijd tegen IS ( Islamitische Staat die met aanslagen en bomgordels tracht onze samenleving probeert te ontwrichten tevens dat IS, Ineke Sterrenburg ,die, met wat ik met steeds meer zekerheid weet dat zij in ieder geval wel mij onherstelbaar, ongeneeslijk heeft beschadigd met haar medicijnen ,gif ,volgens mij heeft ze ook haar andere patienten vergiftigd, want iedereen geeft haar gelijk en zegt dat ze het goed heeft gedaan.)

Deze jonge vrouw vertelde mij ook dat de politie in mijn huis was geweest ,ik kreeg hierover geen bevestiging.

Daarna lieten ze mij alleen in de isoleercel, ik wist nog steeds niet waar ik was.

Ik had heel veel pijn , ik bereidde mijzelf voor op de dood , toch kwam ik omstreeks , een klok hing aan de wand van de isoleercel, een uur of ,5 ,s’morgens wakker, het was zondag.

Het was stil, ik moest nog met veel pijn tot acht uur, s’morgens wachten ,ik hoorde vanuit mijn isoleercel, de verpleegkundigen lachen ,uiteindelijk kwamen ze bij mij, ze spraken mij aan ,ik mocht uit de isoleercel maar moest beloven dat ik niet zou slaan, nogmaals vanaf de opname met een ambulance vanaf mijn huis heb ik niemand ook maar een haar gekrenkt of iemand maar geslagen.

Het viel mij op dat er overal pamfletten hingen met verboden drugs te gebruiken volgens mij werd er heel veel geblowd, waar ik natuurlijk keihard zoals gewoonlijk tegenin ga.

Toen ik er een dag daar gezeten had het beviel mij wel, ik kon er tafeltennissen en achter de computer voor de rest waren er wel aardige mensen enkele jongelui waren opgefokt kan ook niet anders door de medicamenten etc. de levensomstandigheden.

Hierna werd ik overgeplaatst naar de 5 de verdieping van het Delta Zorgboulevard Kliniek, Maasstadweg 96, postcode 3079 DZ , Rotterdam

Ik kreeg een kamertje , nummer 5.56

Het bed waarop ik lag voldeed niet wat ik van een bed mocht verwachten ,ik heb het verplaatst maar de verpleegkundigen hebben het weer op de vaste plek neergezet.

Voor de rest ik heb het bed met al zijn elektrische snufjes in alle standen gesloopt.

Ik maakte opnames met mijn camera, het toestel werd al snel van mij afgenomen

Ik kan vanaf mijn kamer ,ik heb uitzicht op een groot parkeerterrein dus ik kan alles filmen wat verkeerd gaat.

Toen het crisis team kwam om te handelen wat voor mij het beste was heb ik al mijn informatie gegeven aan hun met mijn verhaal wat betreffende mijn website.

Maar de informatie die ze aanhielden kwam van Delta, Antes ,Parnassia , verkeerde informatie.

Delta, Antes , Parnassia had maar een doel voor ogen mij onschadelijk te maken.

De waarheid over mijn klachten staan als een huis daar kan niets ,niemand iets vanaf doen.

Dus dat dan het crisis-team mijn goed onderbouwde, eerlijke klachten onderzoekt in plaats daarvan gaan ze in zee met de leugens van Delta, Antes, Parnassia..

Vriendjes politiek.

Ik heb van niemand vanaf de opname na de ambulance ook maar niemand iets horen vertellen, of zeggen iets over mijn klachten tegen IS.

Ze hebben nog maar een doel voor ogen, mij onschadelijk te maken monddood ,alles in de doofpot stoppen.

Ze hebben geen schijn van kans.

Toen ik voor de rechter-commissaris kreeg ik een advocaat toegewezen, het was iemand die geen tyd had voor mij kon zich niet legitimeren las iets voor van een blaadje en vertrok weer.

Ik heb aan iedereen duidelijk gemaakt dat ik geen advocaat zou tolereren en dat ik voor mijzelf wilde spreken als evangelist omdat ik jaren geleden als stage heb gelopen bij dominee Visser bij de Pauluskerk in Rotterdam dus ik beriep mijzelf omtrent deze afspraak die ik had met deze dominee.

Toen de dag was aangebroken dat de rechter-commissaris met haar gevolg kwam, was ook weer de advocaat ,ik heb dus duidelijk gemaakt luidkeels dat ik hem niet moest.

Ik heb ook aangevoerd, toen ik een advocaat nodig had in Den Haag ,de 5 keer dat ik daar geweest ben, een advocaat werd geweigerd, met de vermelding dat ondergetekende zelf voor een advocaat moest zorgen.

Dat was bij het Medisch Tucht College in beiden zaken tegen mijn arts IS ( Ineke Sterrenburg.)

Dus tydens deze gelegenheid heb ik duidelijk gemaakt dat ik deze advocaat niet wilde, hij moest vertrekken van mij wat niet gemakkelijk ging.

Ik wilde en zal ook in de toekomst voor mijzelf spreken als evangelist.

Omdat ik geen contact meer had gekregen met Jaqueline , mijn vaste huishoudster, Kruisdijk 45, Poortugaal , eiste ik eerst een gesprek met Jaqueline voordat ik verder zou praten over wat er zou gaan gebeuren ,ik heb begrepen dat ze contact verbod had gekregen

Ik kreeg ook geen bevestiging of de politie in mijn huis was geweest omdat Jaqueline als enigste weet waar mijn huissleutel ligt begraven in de achtertuin bij mij.

Ze is mijn vertrouwelinge.

Jaqueline kan dus nagaan hoe het met mijn huis gesteld is.

Maar tot nu heb ik geen contact gekregen met Jaqueline wat ik heel erg vreemd vind

Tydens mijn confrontatie met de rechter commissaris maakte ik duidelijk, ondanks dat ik mijn gebit niet in had , dat ze echter met ondergetekende te maken had.

Dat ik voor mijzelf wilde spreken.

Ik verzocht de vrouwelijke rechter-commissaris onder 4 ogen te spreken, dat werd geweigerd.

Ik wist heel erg zeker dat zij alle informatie van Delta, Antes ,Parnassia had gekregen dus valse informatie ,ik vroeg mijzelf af wat ze met mijn informatie hadden gedaan , het was eenzijdig.

Met mijn verhaal waar Delta, Antes ,Parnassia schuldig aan is , de ernstige fouten van haar personeel , IS , ( Ineke Sterrenburg ) werd aan voorbij gegaan.

Waar alles om draait de schuldvraag waar Delta, Antes, Parnassia verzaakt word niet over gesproken alle informatie komt van degene die ernstig in de fout is en nog steeds in de fout blijft gaan.

Hoe kan Delta ,Antes, Parnassia verder gaan in de behandeling van hun patiënten als ze de te zeer ernstige opzettelijke fouten van hun personeel, artsen niet willen erkennen en niet willen bevestigen.

Omdat ik de Clozapine opnieuw moest gebruiken nadat ik er achter kwam wat een gemeen gif het is heb ik met geweld van de verpleegkundigen op mijn lichaam en geest moeten ondergaan ,met bruut geweld werd ik overmeesterd en gedrogeerd.

Voordat ik met de rechter-commissaris een gesprek kreeg zei de dienstdoende psychiater, een vrouw ,ze dreigde als ik tumult zou maken ,dat ik dan weer met geweld indien ik de medicijnen zou weigeren, gedrogeerd zou worden.

Het was eenrichtings verkeer alleen informatie van het ziekenhuis Delta etc. richting rechters over mij, er werd niet met mij gesproken maar over mij.

Vanaf mijn opname na de ambulance heb ik bijna twee maanden zonder gebit moeten doen, kon nauwelijks eten of drinken

Geen shampoo ,nauwelijks kleren, geen zeep , geen tandenborstel , noppes en mijn huisleutel afgeven kon niet want ik wist niet of de politie binnen was geweest.

Als de politie wel binnen was geweest dan had ik zelf de schade willen opnemen met mijn camera.

Dus ik kreeg als uitsluitsel, twee maanden ter observatie ,plotsklaps, op een maandag morgen rond een uur of negen, staat er weer een rechter voor mijn neus onverwachts, ook weer dezelfde advocaat waar ik dus niets vanaf wil weten, ik kraakte de hele zaak, verliet kwaad het hele gebeuren ,ze hadden hun zin, hoe moest ik praten zonder gebit.

Hoe kan mijn opgedrongen advocaat meester Schwab, met wie ik niets overlegd heb voor mij pleiten , hij heeft niets met mij doorgenomen,

Slechts een visite kaartje en een paar regeltjes voorgelezen ,uit een al geopende envelope.

Vermoedelijk steekt hier meer achter ,mijn mondspieren werden zacht, kon nauwelijks eten of drinken of praten.

Hij had het hele verhaal moeten doen, waarom werd mij het recht ontzegd mijn verhaal te doen, als evangelist.

Per slot van rekening was het niet mijn fout dat ik mijn gebit niet bij mij had.

Alles lag klaar voor de ambulance zou komen om mij mee zou nemen.

Ik kreeg een machtiging aan mijn lijf voor een half jaar ,ik ga dit aanvechten.

De rechter van de half jaar machtiging had zijn informatie ook weer van Delta etc. maar waar het overgaat de beschadigingen van mijn nieren door IS ( Ineke Sterrenburg ) en het nooit bestaan hebben van het You Tube filmpje van Ruben wil men de doofpot instoppen dat zal nooit gebeuren als ze mij zo willen inpakken dan zullen ze het zeker ook bij andere patiënten, mensen doen die geen weerstand hebben.

Dus alle informatie die tot mijn IBS kwam en een rechtelijke machtiging voor een half jaar wam door informatie door het ziekenhuis waartegen ik een zeer ernstige klacht nog steeds heb en die steeds uitgebreider word.

Slager keurt zijn eigen vlees.

Ik heb mij op geen enkele manier kunnen verdedigen ,de advocaat was een marionet, stroman van Delta etc.

Alle dokumenten die ik kreeg, waren regels , valse redenen, om mij de kop in te drukken, ze hadden mij echt moeten doden want dit alles met mijn doodservaringen door ,buiten propostioneel geweld door verpleegkundigen en politie , ik werd gegijzeld door Delta, Antes, Parnassia.

Door dit ziekenhuis waar ondergetekende een zeer ernstige klacht tegen heb.

Dit was niet nodig geweest ,ik ben dermate helder van geest dat ik heel erg goed weet wat ik zeg en wat ik doe.

Ze hebben ondergetekende bijna twee maanden zonder gebit ,zeep, een kammetje, shampoo,

bril , ik had een bril maar geen leesbril, die had ik echter wel ook klaarliggen bij en in het kartonnen doosje bij mij thuis ,voordat de ambulance kwam , ik had alles thuis klaarliggen maar werd door het ambulance personeel niet meegenomen , is dit mijn fout of van Jim en Katja, de ziekenbroeders van de ambulance.

Ik heb alle informatie nog ongeopend in mijn bezit.

Daarna ben ik nog meerdere malen gemolesteerd geworden door verpleegkundigen en meerdere keren bedreigd geworden dat ik moest zeggen dat ik alles vrijwillig mijn medicijnen in zal neem en ik moest de medicatie innemen, die, het ziekenhuis , Delta etc. eist, niets, anders zo word nog steeds met geweld tegen mij gedreigd ,ook word gedreigd dat ze in de kelder nog wel een kamertje voor mij hebben

Op een gegeven moment werd ik tot drie keer of meer van het kantoortje naar mijn kamer een afstand van 10 meter meegesleurd over de grond terwijl ik mij slap hield.

Ik leef, zogenaamd hier in vrijheid maar alles is onder dwang, als ik weer medicijnen zal weigeren dan word ik weer beetgepakt en met grof geweld geïnjecteerd met zwaar gif.

Het is nu nieuwjaar ,1 januari ,2019 ,

Waarom heb ik geen enkele kans gekregen mijn verhaal te doen ,iedereen mag van mij weten wat iedereen maar wilt weten.

Uit liefde en vrijheid wil ik alles doen om iedereen tegemoet te komen.

Geen probleem maar alles word gebruikt om mij de mond te snoeren , lukt dus niet.

Alles word gebruikt tegen mij, door Delta, Antes ,Parnassia, typisch de instantie waar ik een serieuse , zeer ernstige klacht tegen heb.

Maar een antwoord over mijn beide klachten krijg ik niet , ik ga door.

Met de nieuwe klacht over de behandeling vanaf 1 november 2018 tot heden 5 februari erbij.

13 februari 2019 ga ik met ontslag , ben al een paar keer op verlof geweest ,ging goed , maar toch, ik krijg nog veelste veel medicijnen wat mij erg down maakt.

Ik mag slechts onder voorwaarden naar huis.

Volgens mij werd dit alles uitgelokt , ook hier op de 5 de verdieping staat nergens vermeld op de muren in het hele gebouw ( Delta Zorgboulevard Kliniek ) waar een AED te halen valt.

Ik zag er een ( AED ) staan beneden op de begane grond achter gesloten deur.

Het hele gebouw is extreem brandgevaarlijk, alle patienten mogen met een aansteker rondlopen of er een in bezit hebben en er een sigaretje of sigaar of een pijp mee te aansteken weliswaar in een rookruimte, ook s’nachts mogen ze een aansteker bij zich hebben op hun kamer, er zijn heel erg verslaafden onder de patienten op mijn afdeling ,ze konden geen moment zonder hun sigaret.

Het betrof mensen vooral ouderen die heel erg ziek zijn , erg in de war.

Hoogst onverantwoord.

Er was wel een rookruimte op de afdeling , deze ging s’nachts dicht voor de patienten, maar de verpleegkundigen rookten bijna ook allemaal en die konden overal in, in iedere kamer, ruimte komen met een speciale kaart met een code erop.

Vrijwel iedereen heeft zo,’n kaart

Zelfs de schoonmaakster, die alle kamers, ruimtes, iedere dag ook in het weekend moeten schoonmaken hebben zo’n pasje.

Iedere medewerker heeft zo’n pasje.

Ook als de patienten niet aanwezig zijn op hun kamer kunnen, het verpleegkundig personeel en of ook de schoonmaaksters met of zonder toestemming met een pasje de kamers op.

Ja ,dat kunnen ze in iedere ruimte, kamer.

De schoonmaakters hebben een kamera en telefoon bij zich, ze kunnen in alle kamers alle prive bezittingen , dokumenten ,lap-tops ,alle wachtwoorden fotograferen of doornemen of alles kopieren.

Alles wat het personeel van het belang vind ,word tegen de patienten gebruikt ,misbruikt.

Alle privacy worden letterlijk vertrapt.

De patienten hebben geen enkel recht op wat dan ook.

Ik trof een oud gebrekkig vrouwtje aan , heel erg lief maar zo breekbaar.

Ik dacht gelijk aan de wet van Hitler , hoe ze behandeld werd ,zo wreed en gemeen, ze kon nauwelijks lopen, ze werd in een rolstoel gewerkt , een rolstoel met kapotte banden , helemaal stuk met een woedende verpleegkundige met de naam Ben, ze had geen kans om met haar benen, voeten op de voetsteunen te plaatsen ,hij was woedend , ze brak bijna haar benen er door.

Heel wreed.

Ik heb hem er op aan gesproken, ik eiste van hem dat hij de rolstoel in orde zou maken, hem als de banden lek zijn de rolstoelband( en ) te repareren .

Ondergetekende heeft hem met veel vuur hem erop aan gesproken, net zolang tot er nieuwe rolstoelen zou komen.

Die kwamen er ook.

Een paar dagen later zag ik dat vrouwtje weer ,er was niet veel van haar over .

Ze werd volledig aan haar lot overgelaten net zoals de andere patienten ,vrijwel alle patienten zijn weerloos,ze hebben er totaal niets.

Ondergetekende heeft zich over haar ontfermd, de dokter stond erbij en deed niets , een paar uur later werd ze afgevoerd , haar kamer was in een ommezien leeggehaald ,ik vreesde het ergste.

Vlak voor mijn ontslag was er een nieuwe patient, een oudere vrouw ,ze lag bewusteloos op de grond , in een kleine kamer , personeel liep erlangs ,ik vreesde het ergste ,ik dacht misschien moet ik reanimeren , ze lag er ongelukkig bij ,ik had haar dan op in een vrije ruimte met de routek moeten verplaatsen en reanimeren met AED

Ondergetekende controleerde haar ademhaling, gelukkig.

Haar borstkas bewoog, er was een dokter gealarmeerd ,de dokter was een jonge vrouw nog onervaren.

Ik heb altyd geleerd bij EHBO als er professionele krachten, bijv. een dokter aanwezig is dat ik het dan moet overdragen wat ik ook deed.

Ze had een hamertje bij zich voor de spierreacties ,ik keek nauwlettend toe want ik vertrouwde het niet.

Tot overmaat van ramp, liet ze haar bewusteloze patient in de steek, maar ze liet de patient op de rug liggen niet in de stabiele houding terwijl ze bewusteloos was.

Ik bleef waken, ze lag daar alleen op een kamer op een ongunstige plek, ik probeerde iedereen erop attent te maken, plotsklaps kwam er ,een Surinaamse? verpleegkundige en ze sloot de kamer af ,ik dacht wat nu, een patiente bewusteloos door de dokter achtergelaten zonder haar in stabiele houding te leggen,nu kan niemand controleren wanneer ze hartstilstand krijg ,ik probeerde verhaal te krijgen.

Ik sprak de desbetreffende dokter ( vrouwelijk ) erop aan.

Bovendien je kunt er van alles binnen smokkelen , bijvoorbeeld een Turkse vrouw die mij hevig deed schrikken met een laserpen die ze onverwachts op mij richtte , ik sloeg groot alarm,als je zo’n laser straal in iemands ogen richt ,dan word je volkomen verblind.

Ik sloeg alarm ,er werd gelukkig op gereageerd maar tot mijn verbazing werd het niet afgenomen waarom heeft een oudere vrouw , Turks ,zo’n laser pen.

Het excuus was dat het speelgoed was om met dieren, bijvoorbeeld met poesjes mee te spelen.

Het is dan natuurlijk pesten.

Ik ben er achterheen gegaan ,inderdaad je hebt sterke laser pennen en zwakke laser pennen om bij lezingen op een groot beeldscherm te wijzen met de laser waar het om gaat.

Maar je kunt er ook misbruik van maken.

Ook heb ik via Bol-Com een speelgoed revolver binnen gesmokkeld , haast niet van echt te onderscheiden,als alarm pistool.

Ik liet geregeld iets bezorgen, via internet, er werd nooit gecontroleerd wat ik bestelde.

Bijna was ik de pineut met mijn nep-revolver, ik kwam na een uurtje even van de afdeling geweest te zijn om een patatje te kopen toen ik terug op de afdeling was in het kantoortje.

Er was een pakketje voor mij aangekomen, maar Janneke was druk bezig het pakketje zonder mijn toestemming , open te maken ,ze wilde heel graag weten wat er in zat.

Ik riep verschrikt uit, niet doen ,gelukkig luisterde ze.

Ik deed verder of er niets aan de hand was, pakte het pakketje half geopend in mijn handen en ging naar mijn kamer en maakte het pakketje verder open, haalde de nep-revolver eruit en verstopte het.

Twee dagen later hoorde ik via het nieuws dat er een jongeman met een nep-revolver neergeschoten was, doorzeefd met kogels ( met de naam Mickey,door politie kogels.)

Toen wist ik dat ik gevaarlijk bezig was.

Toch zette ik door met het voornemen de revolver te houden maar echter nooit mee naar buiten te nemen alleen in mijn huis ,de slaapkamer het te gebruiken als alarm pistool.

Koude douche voor Delta,Antes, Parnassia.

Ze hadden het moeten weten en het van mij moeten afnemen zeker als zij het bewust hebben laten houden.

Indien zij het wel bewust wisten dan zijn zij heel ernstig in de fout gegaan, zeker gezien Mickey.

Emy Kuivenhoven waarvoor ondergetekende gevraagd en ook ongevraagd informant, tipgever ,de wijkagente is langs geweest ,mijn verhaal gedaan ook verteld van mijn nep-revolver, aangeboden het te laten zien aan haar ,hoefde niet van haar

Ondergetekende heeft beloofd de nep-revolver niet mee naar buiten te nemen om esculatie te voorkomen uitsluitend in geval van nood in huis te gebruiken.

Bijgaand op mijn website meerdere officiele dokumenten met de vele leugens van de kliniek Delta, Antes, Parnassia tegen ondergetekende maar over alle bewijsstukken in mijn bezit, veel ervan op mijn website , is tydens mijn gelukkig tijdelijke opname , helaas heb ik een rechtelijke machtiging gekregen tot 31 mei, 2019, dan loopt de machtiging af ,ik hoop dat het niet verlengt word ,ik wijt alles ook heel erg veel aan miscommunicatie.

En vriendjes politiek.

Klachten over ondergetekende door de Kliniek Delta, Antes ,Parnassia voor een IBS, rechtelijke machtiging voor Franciscus omdat , Franciscus een zeer ernstige klacht heeft over een arts ( IS , Ineke Sterrenburg ) van deze Kliniek.

Helaas deze kliniek heeft alles veel erger gemaakt door het foutief handelen van het acuut stoppen van het anti-psychoticum middel , Clozapine , door zijn psychiater Fred van Essen, Fact team Delta, Antes, Parnassia waardoor patient ernstige ontwenningsverschijnselen kreeg niet goed te willen bijstaan met alle gevolgen vandien.

Had geholpen bij het afkickken van het anti-psychoticum middel Clozapine.

Deze gang van zaken veroorzaakt deze kliniek ,zichzelf, veel schade steeds meer en meer.

Helaas zijn de patienten hierdoor het slachtoffer

Ik ben hierdoor nog vastbeslotender geworden deze gemene behandeling door Delta,

Antes,Parnassia nog meer aan het licht te brengen.

Dit Delta, Antes, Parnassia deugt niet.

Franciscus heeft echter ,bewijs door de arts Kloprogge, op papier, zie ook website , wel om een advocaat gevraagd , dit heb ik duidelijk verzocht aan de rechter-commissaris voor mijn IBS, Sander Janssen.

Ondergetekende heeft nooit antwoord gekregen,want ondergetekende is monddood gemaakt.

Daarom wil ik het recht hebben om als wettig Evangelist van de Pauluskerk , Rotterdam voor zichzelf en anderen die hulp nodig hebben te mogen pleiten.

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *