Reactie Franciscus op Els van Bezouwen

 

Reactie Franciscus op Els van Bezouwen ,haar gespreksverslag ,van 5 september 2016

 

Beste  Els , ik wil alleen bevestiging van het feit dat Ineke Sterrenburg ,ondanks het feit dat U  en mevrouw I. Siteur zich houden aan de uitspraken van het Medisch Tucht College in het Hoger Beroep van beiden zaken  ( onherstelbare , ongeneeslijk zieke nieren door het medicijn Lithium , voorgeschreven door mijn arts Ineke Sterrenburg en het You Tube filmpje,  Ruben )  tegen Ineke Sterrenburg.

Deze uitspraken zijn in beiden gevallen in het Hoger Beroep ongegrond verklaard.

U zegt dat we in de realiteit leven en dat ondergetekende niet naar het verleden moet teruggrijpen.maar dat doet U , beiden wel.

Na de uitspraken van het Medisch Tucht College zijn in beiden zaken een aantal feiten achterhaald , ik verzoek  U daarmee ook rekening mee te houden.

U ,beiden zeggen dat Ineke Sterrenburg niet aansprakelijk is voor mijn ongeneeslijk zieke nieren, mijn nierarts dr. van de Ven ,Maasstadziekenhuis , Rotterdam zegt ook heel duidelijk dat alleen nog maar een nieuwe nier mij kan helpen.

Plus U verteld ook dat IS goed heeft gehandeld volgens de richtlijnen.

Maar U , beiden vertellen mij echter ook dat in het jaar 2005 bij het ontdekken van het begin van de beschadigingen van mijn nieren door het medicijn Lithium ,dat IS met mij had moeten overleggen en wat professor Zietse ,nefroloog, nierspecialist van het Erasmusziekenhuis, Rotterdam ook in een opgenomen gesprek met dictafoon verzekert dat hij ook daarover, in dit geval ,ook ingelicht had moeten worden.

Dat ongetekende er pas achterkwam van de ongeneeslijk zieke nieren door Lithium in 2010 word door iedereen bevestigd.

Ook door Els van Bezouwen en mevrouw I. Siteur in een opgenomen gesprek 17 mei 2016 word dit als zeker vastgesteld mede ook door beiden vaste begeleiders  Tineke Janssen en Soedish Gajadin van het Fact-team van Delta die mij al ruim  een vijftiental jaren wekelijks begeleiden.

Zij beiden bevestigen dat ook zij pas in het jaar 2010 van de beschadigingen van mijn nieren door Lithium afwisten.

Maar bij het medisch  Tucht College in den Haag beweert zij ( IS ) dat zij mij altyd op de hoogte heeft gehouden van de beschadigingen van mijn nieren door het medicijn Lithium.

Ze lichtte mij pas in van de beschadigingen van mijn nieren, enkele dagen voor mijn donatie gesprek met professor Weimar nefroloog, nierspecialist ,  Erasmusziekenhuis, Rotterdam, in  het jaar 2010, om een van mijn nieren te doneren, om iemand te redden, ze voelde nattigheid , ze wist dat de beschadigingen aan het licht zouden komen.

Pas toen lichtte zij mij in.

Maar het gaat er niet om dat ze mij niet heeft ingelicht omtrent de beschadigingen van mijn nieren door het medicijn Lithium in het jaar 2005 , ze had in dit geval professor Zietse , nefroloog ,nierspecialist moeten inschakelen , dit zegt professor Zietse  van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam in een opgenomen gesprek met hem met een dictafoon.

Ze sprak toen over het feit dat mijn nieren, lichtbeschadigd en goedaardig waren en met de juiste controle zou ik buiten de gevaren grens blijven

Hoe wist ze dit , ze is geen nefroloog of nierspecialist.

Wat is er van haar mooie woorden terecht gekomen. Mijn nieren zijn verwoest , ik ga richting nierdialyse, alleen nog maar een nieuwe nier kan mij helpen

Dat is een vaststaand feit..

In november, december 2014 werkten mijn nieren nog maar voor 26%, dat staat vast

( laboratorium uitslagen in mijn bezit)

Ze loog hierover bij het Medisch Tucht College.

Ik wil nu graag weten wat de richtlijnen nu zijn.

Bovendien ,er waren in het jaar 2005 andere medicijnen , aangedragen door mijn huidige psychiater van  Essen van het psychiatrisch ziekenhuis Delta, Poortugaal.

Ook zonder anti-psychotica waren er alternatieven.

Plus hoe eerder je erbij bent de te beter het is

Ik wil ook graag weten wanneer gaat de behandelaar van de patient door met het geven van anti-psychotica terwijl hij weet dat het medicijn de vitale organen onherstelbaar beschadigd en ongeneeslijk ziek maakt, in welke gevallen heeft de behandelaar het recht om dan door te gaan met het medicijn, anti-psychotica.

In welke individuele gevallen mag de behandelaar er mee door gaan met het medicijn wat de zeer ernstige schade ( onherstelbaar, ongeneeslijke schade )  veroorzaakt bij de patient en heeft de behandelaar ( in dit geval, Ineke Sterrenburg ,Lithium  vervolgens onherstelbare schade, ongeneeslijk ziek, dat alleen nog maar een nieuwe nier mij kan helpen, dit staat vast)  jegens, Franciscus , mag ze dit verzwijgen aan de patient.

Ondergetekende kwam er pas enkel maar er achter door zijn voorgenomen nierdonatie, anders was ik er nooit achter gekomen. Geld dit ook voor andere patienten die anti-psychotica toegediend krijgen

Vervolgens het filmpje wat ik gemaakt zou hebben van Ruben op zijn sterfbed.

Ineke Sterrenburg zegt ook heel duidelijk dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en schuld en dat zij en Delta niet kunnen bewijzen dat Franciscus dat filmpje heeft gemaakt maar dat Franciscus zelf ook niet kan bewijzen dat hij dat filmpje niet heeft gemaakt.

Maar ze zegt ook dat Franciscus zijn naam is gezuiverd en dat hij is gerehabiliteerd.

Els van Bezouwen zegt ook 5 september 2016 in een gesprek met haar dat ze zeker weet dat ondergetekende , Franciscus , dat filmpje niet heeft gemaakt.

Maar het gaat er niet om dat Els van Bezouwen dit zeker stelt maar ik wil hiermee aantonen dat de bejegening van Ineke Sterrenburg tot mijn figuur, Franciscus, wat betreft mijn nierfunctie ,onherstelbaar , ongeneeslijk beschadigd door Lithium, haar medicijn aan mij gegeven en haar mij in de beklaagdenbank te zetten ontrent een afschuwelijk filmpje wat ik gemaakt zou hebben van Ruben op zijn sterfbed.

Ik wil alleen bevestiging in beide gevallen .

Dat alleen nog maar een nieuwe nier mij kan helpen ( zie laboratorium uitslagen en uitspraak, nierarts dr. van de Ven ,Maasstadziekenhuis, Rotterdam ) en dat het filmpje over Ruben allemaal leugens zijn.

Dat Ineke Sterrenburg van haar bejegening  tot Franciscus meer dan honderd % verkeerd is geweest.

 Ik wil hierover bevestiging van Els van Bezouwen en mevrouw I. Siteur , dus van Delta, Antes

Els van Bezouwen beweerd als ik aan haar vraag of zij het bewuste filmpje ( Ruben )  wilt opvragen bij de data-base van You Tube.

Zegt Els van Bezouwen dat het vele jaren geleden is gebeurd, maar de uitspraak van het Medisch T ucht College in den Haag in het Hoger Beroep inzake het filmpje van Ruben was begin het jaar 2016 dus zo lang geleden was het niet.

Niet geschoten altyd mis.

Peter R. de Vries en de advocaat van Chantal, data –base , Face Book.slaagde er ook in om alsnog de gegevens te achterhalen via de rechtbank omtrent een sex filmpje.

Dit kan volgens mij ook met het filmpje over Ruben terwijl er over ondergetekende veel meer informatie is

Beiden dames laten mij ook weten op mijn vraag of zij mijn onschuld willen meehelpen te bewijzen keihard met neen.

Opgenomen met een dictafoon.

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *