Reactie op verslag mevrouw E

Reactie op verslag mevrouw E.C. Visser-van Bezouwen en mevrouw I. Siteur, Antes inzake IS ,Ineke Sterrenburg ,arts Deltaziekenhuis, 17 mei 2016 in Poortugaal

 

Allereerst dank U dat ik het gesprek mocht opnemen met een dictafoon.

Wel heb ik het opgenomen gesprek, volledig, wat ik u beiden op CD zal geven ook aan mijn advocaat Quispel gegeven die het zal toevoegen aan het dossier wat betreft IS.

Wat betreft de behandeling over mijn nieren die onherstelbaar, ongeneeslijk beschadigd zijn, mijn nierarts dr van de Ven van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam vertelde mij dat mijn nieren nooit meer beter zullen worden, de werking van mijn nieren zullen voor Franciscus een lijdensweg worden , ik zit al geruime tyd in de gevarenzone. .

Dat alleen nog maar een nieuwe nier mij kan helpen., zegt mijn nierarts dr van de Ven. Hetgeen bevestigd word in mijn medisch dossier.

In november 2015 bij de dietiste Agnes Quak van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam , stond dat mijn nieren nog maar voor 26% werkten , en een paar weken erna vertelde mijn  nierarts dr. van de Ven , dat nog maar 33%, de werking van mijn nieren.is

Toen in het jaar 2005 geconstateerd werd dat mijn nieren beschadigd werden door Lithium had IS direct ondergetekende moeten waarschuwen en in dit geval professor Zietse van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam ( gesprek opgenomen bij professor Zietse met dictafoon ).

Dat IS dit verzuimd heeft Franciscus en in dit geval professor Zietse te alarmeren hebben mijn persoonlijk begeleiders Soedish Gajadin en Tineke Janssen van het Fact-team van het psychiatrisch ziekenhuis in Poortugaal ook bevestigd dat zij pas in 2010 enkele dagen voor mijn voorgenomen nierdonatie gesprek met professor Weimar van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. om een gezonde nier te geven aan iemand die een gezonde nier nodig heeft..

Mijn beide begeleiders begeleiden mij al ruim een vijftiental jaren in ieder geval, als IS mij volgens haar mij al vanaf het jaar 2005 vanaf het begin van de beschadigingen op de hoogte was en mij had verteld dan hadden mijn begeleiders die mij trouw iedere week bezochten en waar ik altyd uitgebreide gesprekken mee heb, het zeker ook moeten weten omtrent mijn medicamenten en de schade van mijn nieren.

Ineke Sterrenburg schrijft op  11-08-2008 in een brief aan dr. A.E.de Baat en R.W.M. Feld huisartsen Poortugaal ( beide doktoren zijn nu op pensioen, nu is  dokter Versteeg mijn huisarts ) dat de lithiumspiegels prima zijn en dat de Kreatine waarde 156 micromol/l. is

In een brief aan dezelfde doktoren schrijft ze  in 07-08-2006 al  dat f.j. Kroll al last heeft van tremoren.

Maar de laboratorium uitslagen van 2006, de Kreatine waarden ivm Lithium zijn spoorloos verdwenen.

Echter in het jaar 2007 op 23 juli schrijft ze in een brief precies op de verjaardag van mijn dochter Stephanie dat er een duidelijke achteruitgang van de nierfuncties word geconstateerd.

Bij mijn voorgenomen nierdonatiegesprek in het jaar 2010 met professor Weimar  bleek dat de Kreatine gehalte al 155  umol/l is

Op 15 december 2014 bij de second opinion bij Prof.dr.R . Zietse, internist-nefroloog , Erasmusziekenhuis in Rotterdam is bij patient uit de bloeduitslagen over Lithium de Kreatine gehalte 190 h

Ineke Sterrenburg heeft niet alleen mij tot ongeneeslijk, onherstelbaar slachtoffer gemaakt maar ook een andere nierpatient die ik had kunnen helpen met een gezonde nier ook tot een slachtoffer gemaakt.

Mijn verhaal dat ik pas in het jaar 2010, bij professor Weimar, bevestigd werd dat mijn nieren beschadigd waren door Lithium, hetgeen mijn arts IS pas mij vertelde enkele dagen voor mijn gesprek met professor Weimar.

Dit word bevestigd uit het opgenomen gesprek dat ik had 17 mei 2016 op de hoofdlokatie van Delta in Poortugaal door mevrouw Els van Bezouwen, directrice van Delta en mevrouw I. Siteur van het raad van bestuur van Antes, ze zegt heel duidelijk ( mevrouw I. Siteur)  in dat gesprek dat vaststaat dat ondergetekende er pas achter kwam ,van de beschadigingen van mijn nieren enkele dagen voor mijn gesprek met de voorgenomen donatie bij een gesprek met professor Weimar in het jaar 2010 van IS, terwijl IS het al wist in het jaar 2005

Beide dames vertelden ook dat als er indien er bij de medicamenten die in dit geval gegeven werd Lithium aan Franciscus dat toen de beschadigingen geconstateerd werden in 2005 dat mijn arts dat had moeten doorspreken met ondergetekende en dan samen hadden , IS en Franciscus afspraken moeten kunnen maken..Dit is niet gebeurd , mevrouw I. Siteur zegt dit dat dit wel de gang van zaken had moeten zijn.

Ze verzuimd ( mevrouw I. Siteur )  echter erbij te vertellen dat er in dit geval ook professor Zietse,  in dit geval er bij betrokken had moeten worden omdat IS geen nefroloog is en geen nierspecialist en professor Zietse wel.

Wat ook triest is dat vrijwel alle patienten die geen medicamenten willen daartoe wel te te vaak gedwongen worden ook met dwang en drang.

Professor Weimar, nefroloog, nierspecialist van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam in het jaar 2010 sprak met ondergetekende na het vaststellen van mijn nierschade door Lithium of ik bekend was met nierdialyse wat ik ontkende.

Met dit verhaal ben ik naar mijn arts IS gegaan ,ze werd een beetje kwaad op mij en zei dat ik alles uit zijn verband haalde dat mijn nieren lichtbeschadigd waen, goedaardig en met de juiste controle zou ik buiten de gevaren grens blijven, wat is hier van terecht gekomen ze is geen nierspecialist of nefroloog door haar verkeerde diagnose en verkeerde medicamenten heeft ze mijn nieren verwoest.

Ik kwam er verleden jaar 2015 , november bij dietiste Agnes van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam achter dat mijn nieren nog maar voor 26% werkten toen drong het pas goed tot mij door dat ik ongeneeslijk ziek ben, onherstelbaar beschadigd, dit word bevestigd door mijn nierarts dr. van de Ven, Maasstadziekenhuis in  Rotterdam. Hij zegt dat mijn nieren nog maar voor 33% werken en dat alleen een nieuwe nier mij kan helpen.

Honderd % gezond , stabiel ,okay maar 26% ( 33% ) stabiel onherstelbaar beschadigd, ongeneeslijk,kan nooit meer beter worden zegt mijn nierarts dr. van de Ven dan is stabiel heel wat anders

Professor Zietse  ( nefroloog, en nierspecialist) ,  zegt dat hij hierover geinformeerd had moeten worden ,maar hij zegt ook dat hij dan niet zeker weet hoe het dan gelopen zou zijn, want hij weet niet wat toen de alternatieven waren.

IS heeft echter Franciscus , haar patient, niet op de hoogte gesteld van de beschadigingen van zijn nieren in het jaar 2005 toen er beschadigingen geconstateerd werden aan de nieren.,wat ze echter ontkent en erover liegt, maar wat veel belangrijker is, ze heeft ondanks de beschadigingen aan Franciscus zijn nieren,ook geen nierarts geraadpleegt (  in dit geval professor Zietse)

Er waren alternatieven medicijnen die de nieren niet zouden beschadigen en die een eventuele psychose zouden tegengaan, deze namen van medicijnen kreeg ik aangereikt door mijn huidige psychiater van Essen van het psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal

Met name Clozapine, die ik nu slik, die bij gezonde nieren, de nieren niet zullen beschadigen en die een eventuele psychose zouden kunnen tegen houden, nu krijg ik Clozapine maar met dit verschil dat mijn nieren nu wel heel erg beschadigd zijn (de werking van mijn nieren ,vertelde dietiste Agnes Quak aan mij, is nog maar 26% )

Er staat in de bijsluiter van Clozapine dat je Clozapine niet mag gebruiken bij ernstig nierfalen, wat dus echter bij mij wel het geval is , waarom krijg ik dan toch ook nog Clozapine toegediend als men dan het ene kwade door een ander kwaad vervangt, schiet dus niet op?

Ook zonder medicijnen waren er alternatieven, homeopathie, yoga, meditatie, acupunctuur, sport, muziek, goede gesprekken o.a. psycholoog

Ze schreef ook dat de uitslagen van de bloedspiegel in 2006 spoorloos verdwenen waren maar in 2007 precies op de verjaardag van mijn dochter Stephanie, 23 juli, 2007 dat er een duidelijke achteruitgang is geconstateerd van de nierfunctie,dokument heb ik in mijn bezit.

IS ging er nog drie jaar mee door tot ik er achterkwam dat mijn nieren door haar medicijn Lithium mijn nieren hadden verwoest, zelfs na mijn gesprek met professor Weimar van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam , in het jaar 2010 , bij een voorgenomen donatie om iemand te helpen aan een gezonde nieuwe nier,  terwijl professor Weimar aan mij vraagt of ik bekent ben met nierdialyse, wat ik ontkende.

Verteld IS,  na mijn bevindingen met de uitspraken van professor Weimar dat mijn nieren lichtbeschadigd zijn ,goedaardig en met de juiste controle zou ik niet in de gevaren zone komen

Hoe weet ze dit  alles , ze is geen nierspecialist of nefroloog ,slechts een arts.

Als de medisch Expert ingeschakeld word door meester Quispel zegt dat ( IS )  ze niet aansprakelijk is voor de onherstelbare schade aan mijn nieren.

Hoe komt het dan dat mijn nieren ongeneeslijk ziek zijn , onherstelbaar en dat mijn nierarts dr. van de Ven, Maasstadziekenhuis in  Rotterdam mij verteld dat alleen nog maar een nier mij kan helpen.

Is dit dan geen overtuigend bewijs dat er iets duidelijk mis is gegaan.

Indien haar ( IS ) niets te verwijten valt dat ze niet aansprakelijk is voor mijn ernstig nierfalen en dat ze volgens de richtlijnen correct heeft gehandeld.

Hoe behandelt IS en of ook andere artsen,  patienten die ook een eventuele psychose kunnen krijgen indien die patienten dan ook Lithium (en of andere anti-psychotica , medicijnen) toegediend, opgedrongen krijgen,vaak onder dwang, als dan ook bij die patienten ,uit laboratorium uitslagen van de bloedspiegel, in dit geval ook van de Kreatine gehalte blijkt dat er ook beschadigingen aan de nieren optreden en men grijpt dan net zoals in mijn geval niet in, dus ook  geen inlichtingen aan de patient verstrekt worden en als men dan ook geen nierspecialist inschakelt om te kijken naar de alternatieven , als dan ook beschadigingen geconstateerd worden aan de nierfunctie met als gevolg, ook ernstig nierfalen .

Dus met dezelfde richtlijnen waardoor ik ongeneeslijk ziek ben geworden , onder het motto lichtbeschadigd, goedaardig en met de juiste controle zullen de nierfunctie niet in de gevaren zone komen.

Wat dus achterhaald is ben ik dan de enige slachtoffer?

Wat het filmpje van mijn overleden vriend Ruben betreft ,dat filmpje heeft nooit bestaan men heeft dat filmpje in mijn schoenen willen schuiven. Voor mijzelf vind ik het niet zo erg maar dat ze mijn vriend Ruben op zijn sterfbed vreselijke leugens hem opdringen te aanvaarden en bevestigen vind ik onmenselijk.

Hij was door een tragisch ongelijk ruim 40 jaar vanaf zijn heupen verlamt, hij was motorisch gestoord, hij kreeg hartproblemen, was zwakbegaaft en had doorligwonden om zo’n zielig hoopje mens gemene leugens optedringen over zijn beste vriend , Franciscus ,vind ik erg laag bij de grond , hij was 100% weerloos.

Hij lag op zijn sterfbed vast aan tientallen knopjes en slangetjes , aan de monitor en infuus hij wist dat hij ging sterven en rukte in machtelose woede zijn slangetjes en knopjes los van zijn lichaam.

Ineke Sterrenburg zijn arts voert dit bij de klachten commissie bij Delta dit aan dat het crusiaal is dat Ruben spontaan meld aan de toen daar dienstdoende psychiater dat Franciscus zijn onderbroek heeft uitgetrokken en een filmptje heeft gemaakt van zijn wonden bij zijn anus plus bovendien, volgens IS vertelde Ruben ook nog aan dezelfde psychiater dat  Ruben er geen moeite mee had wat Franciscus deed.

En IS zegt heel duidelijk herhaaldelijk dat Francicus zijn naam gezuiverd is en dat hij gerehabiliteerd is, maar waarom maakt ze het verhaal bij de klachten commissie( ik heb het complete verslag van de klachtencommissie, in mijn bezit )  het erger.

Rob Hulster , hoofd van alle bejaarden psychiatrische patienten op Delta zegt bij diezelfde klachten commissie dat hij het heel erg jammer vind dat IS en Delta niet kunnen bewijzen dat Franciscus dat filmptje heeft gemaakt heeft

Tydens het gesprek op 17 mei 2016 met de directrice Els van Bezouwen en raad van bestuur mevrouw I. Siteur op mijn vraag of zij beiden willen bewijzen dat ik onschuldig ben antwoorden zij beiden met het antwoord neen.

IS zegt ook dat door haar en Delta zorgvuldig en weloverwogen is gehandeld en dat zij IS dat ze zich heel erg hard heeft ingespannen om de melder van de klacht over het You Tube filmpje over Ruben te achterhalen.

Ze zegt ook heel duidelijk dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en of schuld ze zegt ook dat zij en Delta niet kunnen bewijzen dat Franciscus dat filmpje heeft gemaakt maar dat Franciscus ook niet kan bewijzen dat hij dat filmpje niet heeft gemaakt

En ik ben gerehabiliteerd en mijn naam is gezuiverd, blijft ze voortdurend beweren maar ze spreekt zichzelf tegen.

De melder van de roddel was herkent als een verpleegkundige van het paviljoen Welhoek op het psychiatrisch ziekenhuis Delta in Poortugaal.

IS is ook werkzaam op de Welhoek, een honderd meter afstand van, het paviljoen de Grienden  ook op het Deltaterrein waar Ruben patient was.

Het had achterhaald moeten kunnen worden, die melder van de roddel.

De  Welhoek bestaat uit 8 afdelingen ,ieder twee afdelingen hebben een kantoortje plus een paar recreatieruimten en een paar kantoortjes voor psychiaters en maatschappelijk werkers.

Men had de bewuste verpleegkundige moeten kunnen achterhalen bij het , door de roddel, bespreekbaar te maken door overdracht, ochtendbespreking , internet, pamfletten, email, telefoon, en personeelszaken.

IS heeft nooit gezegd hoe ze dat heeft aangepakt,

Enkele jaren geleden trof ik op de hoofdlokatie Delta , Poortugaal bij het Plein een ontmoetings centrum voor de patienten een condeolance tafeltje ingericht met bloemen en een foto en een boek om iets in te schrijven ter nagedachtenis van een vriend van mij die overleden was.

Hij was vrijwel honderd % zeker ook een patient van Ineke Sterrenburg..

Hij was nog erg jong. Het trof mij diep, iemand fluisterde in mijn oor ,dat hij was gestorven in de separeer, isoleercel op het paviljoen de Welhoek op het psychiatrisch ziekenhuis in Poortugaal. Ik heb hierover inlichtingen gevraagd aan verpleegkundig personeel op de Delta lokatie waar de jongen gestorven was.

De geestelijke verzorging die de uitvaart vrijwel altyd regelt , wilden er niets over zeggen, ze wilden zelfs de naam niet zeggen van de jongeman die woonde tot vlak voor zijn dood op de Grienden, een honderd tal meter afstand van de Welhoek. Mijn persoonlijk begeleider Soedish Gajadin verklaarde echter aan ondergetekende dat hij er iets over gehoord had ook eeen verpleegkundige , met de voornaam Meinderd, werkzaam op de Grienden vertelde mij dat hij er  wel iets van af wist, maar hij wilde zijn eigen naam niet zeggen ook de naam van de overleden naam van mijn vriend durfde hij niet te zeggen maar hij wist wel wie ik bedoelde.

Uit angst de gebeten hond te zijn of om ontslag te krijgen. Jolijn van de stichting “tekeertegen deisoleer “ tevens de naam van haar website, had er ook iets over gehoord

Ik heb voor de Medisch Tucht College dit ook verklaard maar men stelt ook ondanks de andere klachten die ik heb over mijn dokter. IS geen onderzoek in.

Tevens wil ik bij verdachte sterfgevallen een onafhankelijke lijkschouwing wat de leidingevende dames van Delta  Els van Bezouwen en I. Siteur wel mee instemden.

Opname CD 17 mei in het jaar 2016

Ik heb hierover een verklaring gevraagd bij het Medisch Tucht College in den Haag op 1 december 2015 bij de zitting in het Hoger Beroep van de zaak, het filmpje, van Ruben,

Maar mijn mond werd gesnoeid door de voorzitter de raad tydens de zitting 1 december 2015

Ik heb hierover en andere misstanden tydens de zitting over de voorzitter, mevrouw mr. C.H.M.van Altena, een klacht ingediend ,bij mevrouw J.M. Rowel- van der Linde,voorzitter Medisch  Tucht Colllege in den Haag.

Haar antwoord over mijn klacht inzake de bejegening door de voorzitter van de zitting mevrouw mr.C.H.M.van Altena ik heb hierover antwoord gekregen, maar de voorzitter mevrouw mr. C.H.M. van Altena liegt glashard, ik kan dit bewijzen omdat ik kan aantonen dat ik bij het repliek van de advocaat en IS ,dat ik niets heeft verstaan bij het verweer van beiden, want ze blijven doodgemoederd zitten terwijl zij hun verklaringen uitspraken, ver weg van de microfoon, honderd % onverstaanbaar, ik tikte heel hard met de knokkels van mijn hand op de microfoon drie of vier maal wat zeer duidelijk hoorbaar was maar de voorzitter Altena van het Medisch Tucht College beweerd na het indienen van mijn klacht dat ik niets verstaan heb van de tegenparty.

Altena beweerd dat ze mijn ingreep door zeer duidelijk met mijn knokkels van mijn hand op de microfoon te hebben geslagen dat ze helemaal niets gehoord heeft of opgemerkt, ze liegt dit ik kan dit bewijzen.

In de uitslag van het Hoger Beroep over dat bewuste filmpje werd doodgewoon voor mijn voeten gegooid dat mijn klacht ongegrond is verklaard omdat ik geen tegenspraak had over de visie van het verweer van de advocaat van IS en IS zelf, nogmaals, ze beweerd ( voorzitter Altena )  ook dat er geen nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, echter dus wel, het verhaal van de Data-base van You Tube, dat heeft Delta en IS niet willen achterhalen terwijl het als dat filmpje bestaan had ,dan had men eventueel door de rechter dat filmpje achterhaald kunnen worden , wie dat filmpje gemaakt had, wanner en andere gegevens ( zie Peter  R. de Vries.) maar dat filmpje heeft nooit bestaan, alles was gelogen

Ik gaf dit aan bij de zitting in den Haag op 1 december dat dat opvragen nog kan,waarom niet?. Dus zo zorgvuldig en weloverwogen is , IS, en Delta dus niet

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *