Steeds verder met de Waarheid

Steeds verder met de Waarheid

 

Ik krijg steeds verder inzicht hoe IS ( Ineke Sterrenburg )werkt, ze verteld en beweerd in een email aan mij gericht 25 januari in het jaar 2010 op mijn beschuldigingen dat  valse woorden door de verpleegkundigen  Ruben op zijn sterfbed in zijn hart hebben gespoten, daarop beweerd IS dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens of schuld, dus de beschuldigingen waarvan ik haar en de verpleegkundigen van de Grienden van Delta beticht zijn waar.

Dat is Een.

Ruben is goudeerlijk zo als nog nooit iemand is geweest , dan is het Ruben wel..

Hart van Goud ,niemand kon zo in een deuk liggen van het lachen als Ruben we hielden en houden nog steeds heel erg veel van Ruben, je viel uit de hemel op aarde en God ving je op en je bent weer in de Hemel.

Je bent onze schat dat kan geen duivel van ons afnemen.

Volgens Ineke Sterrenburg en Delta en iedereen die hun volgen heb je, terwijl je niet lang meer te leven had spontaan aan de dienstdoende psychiater verteld die in het ziekenhuis was waar hij werkte spontaan verteld dat Franciscus zijn onderbroek ( Ruben ‘s onderbroek ) heeft uitgetrokken en een filmpje heeft gemaakt van wonden bij zijn anus.

Dit vertelde Ineke Sterrenburg aan de klachtencommissie

( zie bijlage plus verslag PVP den Broeder )die toen Franciscus de klacht over de beschuldigingen indiende over het maken van het filmpje van Rubens wonden bij zijn anus,

Wat dus leugens zijn.

Ze beweerde  tydens haar laatste woorden in de behandeling van de klacht in de Klachtencommissie dat dit crusiaal was.

( You  Tube, site : Franz7Kroll )

Een en Een is twee plus Een is Drie.

Dus IS zegt heel duidelijk dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en schuld en

Ruben zegt ook heel duidelijk volgens IS dat  Ruben spontaan heeft gezegd aan de dienstdoende psychiater dat Franciscus zijn onderbroek, van  Ruben heeft uitgetrokken en er filmpjes van zijn wonden heeft gemaakt van zijn billen, anus.

Dus dan staat vast dat dat filmpje bestaat, ja toch , niemand twijfeld aan Ruben, goudeerlijk.

Dit vertelde toch ook de  melder degene die het filmpje ( You Tube filmpje  ,op Franciscus zijn site “Franz7Kroll “, van Ruben, zijn wonden, van zijn anus )  heeft gezien werkzaam op de Welhoek herkent door de verpleegkundigen van de Grienden

Zij, zijn beiden, zijn  naam vergeten te noteren en of te onthouden waarschijnlijk weten ze ook niet meer hou hij gekleed was hoe hij er uitzag.

Ondanks inspanningen van IS kon zij de Melder niet achterhalen.

Wel zijn ze onmiddellijk gaan kijken naar Franciscus zijn site van You Tube  “ Franz7Kroll “  en zagen zij dat het bewuste You Tube filmpje er inmiddels van verwijderd was, hoe konden zij dit zien want dat filmpje heeft nooit bestaan wel zagen zij de aanduidingen dat er stond op de site van Franciscus, de woorden “ filmpje verwijderd “ en de woorden” zwart vierkantje “

Naar wat zochten de beide verpleegkundigen ,welke titel wat voor gegevens hadden zij beiden om dat bewuste filmpje op te zoeken.

Want toendertyd als je er een filmpje van een site van jezelf van de site verwijderd zie je veel meer gegevens dus verzonnen beide verpleegkundigen maar wat.

Na een paar uur als je een filmpje eraf haalt zie je niets meer, in dit geval, het filmpje

“Ruben “ niets meer

Maar vrijwel zeker, slaat, You Tube de gegevens op van de Data Base van de site

“ Franz7Kroll “

Zie Peter  R. de Vries en Maaike  “ Internet Pesten, een programma van Beiden

In verband met een jonge vrouw ,Chantal Werkendam , een liefdes filmpje van haar orale liefde bedreven door  haar minnaar wat terecht kwam door nog tot nu nog onbekend persoon op Face Book , wat ook verwijderd werd ( door Face Book of door de zelfde persoon die het geplaatst heeft ) en  via de rechter omdat  Face Book niet prijs wilde geven en verkondigde dat het er met geen mogelijkheid te achterhalen viel om de gegevens ervan te achterhalen ,

werd Face Book gedwongen mee te werken om de gegevens van de Data Base van Face Book vrij tegeven.

Bij het You Tube filmpje van Ruben op de site “ Franz7Kroll “ zijn vrijwel alle gegevens bekend dus waarom niet de gegevens van de Data Base , ook opvragen als IS zeker weet dat het You Tube filmpje van Ruben bestaat.

Hoogstwaarschijnlijk heeft de melder van het Welhoek paviljoen op het Delta terrein , Poortugaal ook niet bestaan.

Anders hadden zij hem beslist moeten kunnen achterhalen.

Maar ik heb niet een woord van IS vernomen hoe ze dat ondanks haar inspanningen heeft geprobeerd terwijl onderstaande het haar tot in iedere finesses heeft uitgelegd hoe dit wel had moeten kunnen gebeuren.

Ook heb ik deze gegeven, bewijzen en feiten geprobeerd uit te leggen aan de klachtencommissie van Delta, Antes en in het Hoger Beroep  bij het Medisch Tucht College  in Den Haag tydens de behandeling van de klacht over de valse beschuldigingen dat ik een persvers filmpje zou hebben gemaakt van mijn stervende vriend Ruben en dat ik dat filmpje op mijn site heeft geplaatst de site heet  “ Franz7Kroll “

De rechter , voorzitter mevrouw Koster van de Klachten commissie, 1 september in het jaar 2017 en de  Raad van Bestuur van Parnassiagroep heden ,mei,  in het jaar 2018 kunnen dat bewuste filmpje “ Ruben  “ , site ” Franz7Kroll “ nog steeds opvragen eventueel via de rechter als iedereen “  The Naked Truth  “ niet wil erkennen en bevestigen.

Op aanraden van mevrouw Kloosterman van de Inspectie van Volksgezondheid heb ik mijn klachten voorgelegd aan de Klachtencommissie van het Delta ziekenhuis ,de voorzitter , mevrouw Koster.

Mevrouw Kloosterman vertelde mij ook ( dit heb ik op schrift ) dat ik met mijn klacht over mijn nieren ook kan gaan naar de politie om aangifte te doen van zware mishandeling of een jurist in te schakelen of de Klachten commissie van het Deltaziekenhuis in te schakelen via de PVP er ,de patienten vertrouwens persoon.

Dit laatste heb ik dus gedaan ,uiteindelijk op de zitting ervan om mijn klachten te bespreken was ook de directrice  Els van Bezouwen aanwezig( van Delta ) maar net voordat de zitting plaats zou vinden werd de directrice  Els van Bezouwen weggeroepen voor een spoedgeval.

Dus mijn kans om haar aan de tand te voelen ging  aan mij voorbij.

De zitting ging toch door zonder de directrice Els van Bezouwen.

Er werd besloten door de voorzitter Koster van de Klachtencommissie dat ondergetekende zijn klachten op papier te stellen en aan  Els van Bezouwen te overhandigen via mevrouw Koster.

Maar bijvoorbaat besloot de voorzitter Koster, 1 september 2017, de klacht over mijn nieren zonder naar de nieuwe feiten ,bewijzen ,de uitgebreide gespreksverslagen van de opgenomen gesprekken op dictafoon ( 17 mei en 5 september in het jaar 2016 )  van ondergetekende en de directrice  Els van Bezouwen en psychiater I. Siteur van Delta, Antes niet ontvankelijk te verklaren.

Ook heeft de voorzitter mevrouw Koster niet naar de opgenomen gesprekken ( een twaalftal gesprekken oa van professor Zietze,nefroloog, nierspecialist,  Erasmusziekenhuis,  Rotterdam,nierspecialist dokter van de Ven, Maasstadziekenhuis,  Rotterdam en ook van de directrice  Els van Bezouwen, Deltaziekenhuis ,hoofdlokatie ,Poortugaal etc ,ieder gesprek ruim een half uur met nu ook een opgenomen gesprek van 12 juni, 2018 met directeur van Beek en  Els van Bezouwen ruim een uur lang )  geluisterd want zo zegt zij ( voorzitter mevrouw Koster )  dat het Medisch  Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep wat betreft de klacht over mijn nieren , door het anti-psychotica , Lithium, ongegrond heeft verklaard.

Terwijl ondergetekende na deze ongegrond zijnde uitspraken van het Medisch  Tucht College in den Haag nog meer bewijzen ,gegevens, opgenomen gesprekken ( dictafoon )  heeft verzameld na deze ongegrond zijnde uitspraak over mijn nieren.

En omdat de Klachtencommissie al bijvoorbaat de klacht over de onherstelbare, ongeneeslijk zieke nieren niet ontvankelijk heeft verklaard hoeft de directrice  Els van Bezouwen zich niet te verantwoorden aan Franciscus op zijn vragen en de uitleg dat de klacht over zijn nieren gegrond verklaard had moeten worden door het Medisch  Tucht College in den Haag want de voorzitter Koster beroept zich op de uitspraak van het Medisch Tucht College in den Haag,

dat de klacht over de nierschade door het anti-psychotica , Lithium, ongegrond is verklaard.  Tevens kreeg ondergetekende te horen nadat hij zijn vragen opschrift ( 13 stuks ) had overhandigd aan mevrouw Koster, vervolgens doorgegeven aan de directrice  Els van Bezouwen dat  Els van Bezouwen ook een persoonlijk gesprek met Franciscs mocht weigeren..

Ik heb hierop meerdere uitleg gegeven hoe ik tegenover deze manier, wijze van behandeling stond ,vervolgens heb ik mijn visie , per mail hierover gestuurd naar de Raad van Toezicht van Delta ,Antes en kreeg te horen van een nieuwe directeur van Beek dat de  Raad van  Toezicht van Delta, Antes niet meer bestond maar dat dit was overgenomen door de Raad van Parnassia maar de heer van Beek wilde eerst nog een gesprek met ondergetekende hebben voordat ondergetekende met zijn verhaal naar de  Raad van Parnassia zou gaan.

Hij gaf echter wel aan dat hij een gesprek met ondergetekende niet zo zag zitten omdat er al eerdere gesprekken waren geweest maar toch wilde hij met mij een gesprek aangaan.

Vreemd omdat de directrice  Els van Bezouwen eerst geen contact met mij meer wilde hebben niet meer wilde praten met mij ,was ze nu weer wel bij het gesprek aanwezig.

Mijn verhaal dat ik nog steeds in het beklaagdenbankje zit werd door de directeur van Beek van de hand gewezen en zei hij heel duidelijk dat ik niet in het beklaagdenbankje zit.

Wat ook de directrice Els van Bezouwen word bevestigd.

Maar de realiteit is echter anders wat onderstreept word door de feiten ,zwart op wit door uitspraken van IS ( Ineke Sterrenburg ) en dat  Els van Bezouwen hierover onjuist is oftewel liegt maar de heer van Beek wil niet over leugens praten wat dus ook niet klopt,omdat de bewijzen overduidelijk zijn dat er eerst dan bevestigd en erkent moet zal worden dat alles van IS ( Ineke Sterrenburg ) en de verpleegkundigen en de melder van de leugens, de roddel gemene leugens zijn en dat de voorzitter Altena op 1 december 2015 de klacht dat IS ( Ineke Sterrenburg ) mij vals beschuldigd heeft ,dat de klacht gegrond had moeten zijn.

Tot dan houd Delta mij in de klem.

Els van Bezouwen beroept zich op uitspraken van IS ( Ineke Sterrenburg ) die niet kloppen.

IS ( Ineke Sterrenburg ) heeft haar beschuldigingen nooit ingetrokken ,ze zegt heel duidelijk dat zij en Delta geen harde bewijzen hebben gevonden dat Franciscus dat lugubere filmpje van  Ruben heeft gemaakt en op You  Tube heeft gemaakt maar ze zegt ook heel duidelijk dat Franciscus zelf ook niet kan bewijzen dat hij dat filmpje van Ruben niet heeft gemaakt.

Plus ze zegt dat op 25 januarie 2010 als ondergetekende zegt dat alles van dat filmpje over Ruben smerige leugens zijn dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en of schuld.

Dus wie spreekt er van leugens Ineke Sterrenburg of Franciscus.

Maar zij ,degenen die hand in hand lopen met de leugenaars  raken steeds meer en meer verstrikt in hun leugens.

Ze weten dat de waarheid aan het licht zal komen en een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Peter R. de Vries ,de beroemde misdaadverslaggever kan dat toch  ook met Maaike waarom dan Franciscus niet.!!!

Ineke Sterrenburg zegt dat ze heel zorgvuldig en weloverwogen gehandeld heeft maar waarom zegt ze dan geen hard bewijs te kunnen hebben.

Bovendien zegt Els van Bezouwen op 5 september 2016 in een opgenomen gesprek met dictafoon dat het allemaal veelste lang geleden is en dat ze daaraan niet gaan beginnen.

Maar waarom veegt de voorzitter Altena van het Medisch  Tucht College in den Haag bij het Hoger Beroep ,1 december in het jaar 2015 , tydens de behandeling van de klacht van het bewuste You  Tube filmpje van” Ruben “, het nieuwe bewijs van de Data Base te raadplegen van You  Tube radicaal van de tafel.

Het bewuste filmpje kan  alsnog opgevraagd worden bij de Data Base van You Tube op de site van Franciscus zijn site “Franz7Kroll .

Want ze zegt toch wel heel zeker te weten ( 25 januari ,in het jaar 2010, in een email aan ondergetekende ) ,dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en schuld als ik haar beschuldigd dat het allemaal gemene leugens zijn die ze over Franciscus aan  Ruben hebben opgedrongen.

Dus ze bevestigd dat deze leugens over Franciscus opgedrongen door de verpleegkundigen door de roddel van de melder ( waarschijnlijk nooit bestaan ? )  van het You Tube filmpje over Ruben , waarheid zijn.

Dus dat  Franciscus dat  You Tube filmpje heeft gemaakt plus ze heeft de eerlijke woorden van  Ruben dat ze gelijk heeft want  Ruben heeft dat bevestigd aan de verpleegkundigen die hem ( Ruben )  over dat filmpje hebben ondervraagd plus hij ( Ruben )  heeft dat ook spontaan bevestigd aan de daar dienstdoende psychiater, dit verklaarde vervolgens Ineke Sterrenburg in de behandeling van mijn klacht over haar en de verpleegkundigen die met deze leugens over Franciscus,  Ruben  opdrongen.tydens de eerste behandeling van het You Tube filmpje door de Klachten commissie waar ze benadrukte dat dit gegeven crusiaal is.

Wat voor bewijs heeft IS nog meer nodig,

Ze zegt geen hard bewijs te hebben dat Franciscus dat  You  Tube filmpje gemaakt heeft ,ze zegt ook heel duidelijk dat Franciscus het tegendeel ook niet kan hardmaken.

De melder wel gezien en herkent nooit opgespoord, filmpje verwijderd en zwart vierkantje, gezien door de verpleegkundigen ,de bevestiging van Ruben bij de ondervraging door de verpleegkundigen bij Ruben en de spontaniteit van de bekentenis van  Ruben over het maken van het smerige filmpje door Franciscus aan de dienstdoende psychiater aldaar.

Plus dat Ineke Sterrenburg een openhartig eerlijk gesprek heeft gehad met de verpleegkundigen van de Grienden die de gemene roddel van de melder, wel gezien en gesproken en herkent als een verpleegkundige  van de Welhoek maar nooit achterhaald waar hij gebleven is.

Maar dan beschadigd IS ( Ineke Sterrenburg )  Ruben  ,terwijl hij bijna zijn leven lang verlamd is geweest vanaf zijn middel, hartproblemen kreeg ,motorisch gestoord was en doorligwonden bij zijn billen heeft terwijl hij goudeerlijk is, dan beweerd ze ook dat de psychiater aan wie volgens IS ( Ineke Sterrenburg )  nog eens vertelde  dat hij ( Ruben )  zwakbegaafd is en wilsonbekwaam, hij liegt toch niet !.

Dat kan er ook nog eens bij.

Ze kunnen hem hebben.

Waarom zegt ze dit ,ze zegt toch dat ze heel erg zeker weet dat er bij haar en Delta ( de twee verpleegkundigen ) geen sprake is van leugens en schuld.

En als ze zegt geen hard bewijs te hebben voor het feit dat Franciscus dat filmpje heeft gemaakt waarom gaat ze dan niet naar de Data Base van You Tube  ,om te achterhalen of dat filmpje bestaat eventueel via de rechter ( rechter, voorzitter Koster ,klachtencommissie ,Delta en of voorzitter Altena van het Medisch Tucht College in den Haag )

Maarja dat bewijs werd door de voorzitter Altena , 1 december in het jaar 2015 in het Hoger Beroep inzake de klacht tegen IS, Delta van de tafel geveegd.

Geen bewijs!

Als ik hierover in gesprek ga met  de directrice Els van Bezouwen van Delta ,Antes op 5 september 2016  zegt Els in een opgenomen gesprek met dictafoon heel duidelijk dat het filmpje er niet is.

Als ik dan hierover en andere problemen wil praten met Els van Bezouwen

( over Ineke Sterrenburg ) en door wil vragen ,sluit ze alles af, ze wil niet meer praten met ondergetekende en of vragen beantwoorden..

Vervolgens moest ik haar dwingen via de PVP ers van Delta door via de klachtencommissie van Delta, Antes, rechter ,voorzitter mevrouw Koster antwoord te krijgen op mijn vragen.

Ik werd genoodzaakt de vragen ( 13 stuks ) op schrift te stellen en af te wachten of zij ,Els van Bezouwen daarop wilde reageren.

Ondergetekende kreeg tot heden geen permissie haar persoonlijk te spreken, eerdere pogingen, 1 september in het jaar 2017.,mislukte.

In haar antwoord op een van mijn 13 vragen gaf zij als antwoord op de vraag dat  zij zeker weet ( 5 september ,2016 ) dat het filmpje er niet is ( bestaan heeft ) dan wil ik van haar bevestigd hebben dat alles waarvan ik beschuldigd werd door IS en haar twee verpleegkundigen leugens zijn en dat dan het Medisch Tucht College in den Haag in het Hoger Beroep  op 1 december in het jaar 2015 de klacht inzake het You  Tube filmpje

 “Ruben “gegrond had moeten verklaren.

Ik wil dan weten wat Els van Bezouwen bedoelt met dat het filmpje er niet is.

Bovendien wil ik dan weten waarom deze leugens er zijn wie er vanaf weten en waarom Ruben het moest ontgelden en de bevestigingen dat Franciscus echter wel sinds december 2009 in het beklaagdenbankje word gehouden met  boze opzet.

Maar dat ontkend de directrice  Els van Bezouwen van Delta, Antes want ze zegt dat Ineke Sterrenburg haar klachten in het jaar 2009  / 2010 tegenover Franciscus heeft ingetrokken.

Ze liegt.

Dat Ineke Sterrenburg in haar mail 2010 ,25 januari gezegd heeft dat mijn naam gezuiverd is en dat ik gerehabiliteerd ben ,dat weegt niet op tegenover de beschuldigingen die Ineke Sterrenburg geuit heeft tegenover ondergetekende, Franciscus.

De leugenaars raken steeds verder verstrikt in hun leugens.

Ik zal mijn Missie voltooien.

Ineke Sterrenburg en vele anderen ook U,  Els van Bezouwen spreken met een giftige tong!

Er is ook nog sprake van een zekere Sjors een bekende fotograaf die werkzaam is in Albrandswaard voor de  TV , hij is en of was een collega van ondergetekende ,Franciscus ,er was en is een zeer goede collegiale verstandhouding tussen beide fotografen.

Ook een andere collega van beiden fotografen is een zekere Dominique.

Toen ik benaderd werd door Ineke Kuilman een voortreffelijke vrouw en een collega van haar als ik het mij goed kan herinneren ,haar naam ,Marjan.

Zij kwamen bij ondergetekende op bezoek en wilde spontaan een foto zien van  Ruben, ze vonden hem erg mooi en vroegen mij om toestemming om hem te gebruiken als  een voorbeeld

Voor gehandicapten ,wat ik schitterend vond en nog steeds vind.

Ik werd uitgenodigd om deze foto te overhandigen aan wethouder  Toornstra van de gemeente Albrandswaard  er werden foto’s van gemaakt terwijl ondergetekende zeer vereerd de foto hartstikke mooi ingelijst aan de wethouder overhandigd , Sjors en Dominique namen er foto’s van voor Albrandswaard  TV.

Toen Sjors en ondergetekende samen bij het oude boerderijtje in  Rhoon  naast elkaar liepen vertelde Sjors spontaan dat ik een prijs had gewonnen bij een foto wedstrijd voor Albrandswaard  TV .

Derde prijs , een foto van Leeuwen en Tygers bij Blijdorp , ik vond het en vind het nog steeds schitterend.

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *