Verslag 5 september 2016 Els van Bezouwen Deltaziekenhuis

 

Verslag 5 september 2016 Els van Bezouwen Deltaziekenhuis ,Poortugaal

 

Dit gesprek was een vervolg gesprek wat Franciscus had met Els van Bezouwen, directrice Deltaziekenhuis en lid van het Raad van Bestuur  mevrouw I. Siteur van Antes.op 17 mei 2016 in het hoofdgebouw van het Delta psychiatrisch ziekenhuis in Poortugaal.

Deze keer heb ik het gesprek alleen gehad met Els van Bezouwen.

Els ( als ik haar zo mag noemen ) was zo vriendelijk dat ik het gesprek mocht opnemen met een dictafoon, ook zij maakte met instemming van ondergetekende ook aantekeningen, notities op een tablet.

Els van Bezouwen en ook I. Siteur hebben bevestigd dat Franciscus pas wist van de ernstige nierbeschadigingen door het medicijn Lithium , enkele dagen voor zijn voorgenomen donatie gesprek met professor Weimar , nefroloog, nierspecialist van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam.

Ook word dit bevestigd door beide vaste begeleiders van het Fact-team van het Deltaziekenhuis, Poortugaal, Tineke Jansen en Soedish Gajadin die Franciscus al meer dan een tiental jaren wekelijks begeleiden.

Maar het gaat er niet om dat IS mij op de hoogte heeft gehouden van de nierbeschadigingen van mijn nieren door Lithium , ze had een nierspecialist moeten inschakelen, dus in dit geval professor Zietse ,nefroloog, nierspecialist ( dit zegt professor Zietse, in een opgenomen, dictafoon, gesprek, met hem ) van het Erasmus ziekenhuis, Rotterdam

Plus komt er bij dat IS gelogen heeft bij het Medisch Tucht College in Den Haag bij het Hoger Beroep inzake de nierbeschadigingen door Lithium, tegen haar aangespannen door Franciscus , zij vertelde ( uitslag Medisch Tucht College , den Haag in mijn bezit ) dat ze Franciscus voortdurend op de hoogte heeft gehouden van de beschadigingen van zijn nieren door Lithium, dit is dus achterhaald, zij heeft dit gelogen.

Het Medisch Tucht college ging hier echter in mee met deze leugens, maar het gaat er niet om dat ik het wist, maar ze had dus in dit geval direct professor Zietse moeten inschakelen.

Toen Franciscus ‘s  behandelend arts Ineke Sterrenburg van dit voorgenomen gesprek ( donatiegesprek met professor Weimar ) hoorde riep zij ondergetekende bij zich en pas toen vertelde zij mij dat mijn nieren goedaardig, lichtbeschadigd waren en met de juiste controle zou ik buiten de gevarengrens blijven.

Maar hoe wist zij dit zij is geen nefroloog of nierspecialist.

En waarom vertelde zij mij het niet eerder, dat  zij wist  van de nierbeschadigingen  in het jaar 2005

Ondergetekende was er zelf nooit achter gekomen van de nierbeschadigingen alleen door mijn voorgenomen nierdonatie kwam ik van de beschadigingen  erachter,want dan had zij dit altyd voor mij verzwegen.

Heeft zij andere patienten ook zo behandeld?

Toen ik van professor  Weimar bevestiging kreeg dat mijn nieren beschadigd waren door Lithium ,waardoor een eventuele  nierdonatie niet door zou kunnen gaan , ik ben toen direct naar IS toegegaan en heb alle laboratorium uitslagen van het bloedonderzoek van de bloedspiegel van het medicijn Lithium opgevraagd.

Uit de uitslagen bleek dat in het jaar 2005 de eerste beschadigingen geconstateerd werden

van mijn nieren door Lithium.

In het jaar 2006 waren alle uitslagen spoorloos verdwenen maar in 2007 precies op de verjaardag van mijn dochter Stephanie op 23 juli schrijft IS in een brief onderschept dat er toen een duidelijke achteruitgang van de nierfunctie geconstateerd werd.

Ik neem aan dat in het jaar 2006 toen ook al een duidelijke achteruitgang van mijn nieren te zien geweest hadden moeten zijn.

In twee brieven van 2006 en 2008 aan mijn huisartsen Baat en Feld uit Poortugaal ( beiden nu met  pensioen ) schrijft zij , alles prima in orde .

Vanaf 2007 ging zij er nog drie jaar mee door met het beschadigingen van mijn nieren.

Met als gevolg dat mijn nieren onherstelbaar , ongeneeslijk beschadigd zijn.

Zie het medisch dossier van client , nierarts dr. van de Ven ,nierspecialist, Maasstadziekenhuis in Rotterdam en mijn huidige psychiater Fred van Essen, Factteam, Delta ziekenhuis , Poortugaal

Els van Bezouwen en I .Siteur vertelden mij dat IS niet aansprakelijk is aan mijn onherstelbare ongeneeslijk zieke nieren en dat IS goed volgens de richtlijnen heeft gehandeld

Als dit waar is hoe komt het dan dat mijn nieren verwoest zijn door Lithium.

En heeft IS dan ook goed gehandeld door het gegeven van het feit dat toen de eerste beschadigingen van mijn nieren plaatsvonden door het medicijn Lithium heeft zij dan ook goed gehandeld door het niet inlichten van haar patient ( Franciscus ) en het feit van de beschadigingen vijf lange jaren door dit aan haar client te verzwijgen.

Mag dit dan wel.

Medisch Expert aangesteld door mijn advocaat meester Quispel zegt dat mijn arts IS niet aansprakelijk gehouden kan worden vor mijn nierbeschadigingen en dat ze goed volgens de richtlijnen heeft gehandeld.

Er word ook gesteld dat de functie van mijn zieke nieren stabiel is maar als mijn nieren honderd % gezond zijn dan is stabiel hartstikke goed maar als mijn nieren nog maar voor 26% werken ( zie laboratorium uitslagen over de functie van mijn nieren , november, december  in het jaar 2014 en 2015 ) dan is stabiel heel iets anders, onherstelbaar, ongeneeslijk ziek beschadigd, dat alleen nog maar een nieuwe nier mij kan helpen, gegeven feit, uitspraak van mijn nierarts dr. van de Ven )

Maar medisch expert, Els Kooy haar conclusie rammelt aan alle kanten zo zou IS gestopt zijn in 2011 met Lithium vanwege tremoren aan zijn  hand en mond maar die tremoren had ik al in het jaar 2005 , zie brieven 2006 en 2008 , brieven gericht aan mijn huisartsen Baat en Feld

Plus Els Kooy baseert haar conclusie ook op het feit dat ondergetekende al van de beschadigingen afwist volgens IS in het jaar 2005 en het feit dat ze (  IS )  Franciscus al die jaren vanaf het jaar 2005 tot  en met het jaar 2010 op de hoogte heeft gehouden van de beschadigingen van zijn nieren door Lithium. , en dit gegeven nam het Medisch Tucht College mee in haar oordeel in het Hoger Beroep inzake de klacht over het bewust toedienen van Lithium wat de beschadigingen bracht aan ondergetekende zijn  nieren.

Er werd toen in het Hoger Beroep , Medisch  Tucht College in  Den Haag ook door een van de leden van de raad beweerd dat Lithium zo,n goed medicijn is.

Kostte mij wel echter mijn gezondheid

Er werd ook beweerd dat een arts in individuele gevallen mag doorgaan met het toedienen van anti-psychotica om in dit geval een mogelijke psychose te voorkomen terwijl de arts als hij dan weet dat het medicijn de vitale organen ernstig beschadigen.

Els van Bezouwen zegt wel dat iedere patient heel erg goed op de hoogte gehouden moet worden over de medicijnen die hij onder dwang of vrijwillig toegediend krijgt van het medicijn aanbevolen door zijn arts en als de patient de medicijnen niet wil hebben en er zou ernstige gevolgen daaromtrent ontstaan dan zijn er daar ook protocollen en richtlijnen voor.

Els van Bezouwen zegt ook heel duidelijk dat er niet in de richtlijnen staat dat een arts als hij ziet aan de laboratorium uitslagen van de bloedspiegel van het medicijn ( anti-psychotica ) als dan blijkt van beschadigingen aan de vitale organen door het medicijn dat de arts er dan niet mee kan en mag wachten om de patient over de beschadigingen in te lichten totdat de patient er toevallig ( in dit geval, Franciscus , met zijn voorgenomen nierdonatie ) er zelf achter komt.

Er word dus heel duidelijk verteld door Els van Bezouwen en I. Siteur dat tussen arts en patient goede afspraken gemaakt moeten worden en alles moet goed in goed overleg  besproken zal moeten worden.

Dat is dus in mijn geval niet gebeurd, waar blijven mijn rechten dan?

Delta, Els van Bezouwen en I. Siteur zeggen dan ook dat IS uit twee kwaden moest kiezen , het ene kwaad was dan volgens Els van Bezouwen het voorkomen van een psychose en het andere kwade was een onherstelbare nierschade door Lithium, hier ben ik het dus niet mee eens, een psychose was niet honderd procent zeker maar doorgaan met lithium was wel honderd procent zeker van onherstelbare schade.

Maar men hoefde niet uit twee kwaden te kiezen want voor het ene kwade ( mogelijke psychose, wat niet zeker was ) stond tegenover, andere anti-psychotica ,die de nieren niet zouden beschadigen en die een eventuele psychose zouden kunnen tegenhouden o.a. Clozapine, zelfs zonder anti-psychotica waren er alternatieven zoals Acupunctuur , Homeopathie, Yoga, Meditatie, Goede gesprekken ( psycholoog ) Muziek, Sport en Hobbies.

Plus hoe eerder je ingrijpt des te beter het is.

Els van Bezouwen zegt herhaaldelijk dat we nu in het Heden leven en dat we lessen hebben geleerd uit het Verleden.maar wanneer ik in het Heden praat en zegt bijvoorbeeld dat de uitspraken van het Medisch Tucht College in Den Haag in Hoger Beroep wat betreft de klachten over mijn arts Ineke Sterrenburg  over mijn nieren en het You Tube filmpje over Ruben zijn achterhaald, dat er zeer duidelijk nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen en volgens haar leven we dan in het Heden maar de nieuwe feiten die een geheel ander licht doen schijnen over de klachten over IS, dat wil ze dan weer niet erkennen ,dan grijpt ze terug op het Verleden

Als ze zegt dat er lessen zijn geleerd uit het Verleden en ik vraag dan erkenning en bevestiging van de fouten,die moedwillig of zonder opzet zijn gemaakt dat wil ze dan weer niet.

Maar hoe kan je leren uit fouten uit het Verleden als je niet wil erkennen en bevestigen dat die fouten gemaakt zijn als je niet kunt aantonen wat de fouten zijn geweest en hoe die fouten tot stand kwamen en niet kunt aantonen hoe je die fouten gaat herstellen.

Over mijn nieren die verwoest zijn en over een filmpje wat ik gemaakt zou hebben.

Ik heb duidelijk aangetoond dat in het Hoger Beroep van de kwestie van mijn nieren feiten zijn genoemd die leugens zijn, dat heb ik zeer duidelijk aangetoond ,bijvoorbeeld IS zou ondergetekende voortdurend op de hoogte hebben gehouden van het medicijn Lithium wat mijn nieren beschadigde, dit is dus achterhaald want later kwam aan het licht dat ze dit vijf lange jaren voor mij verzwegen heeft ,ondergetekende wist dit pas in het jaar 2010 wat ook door iedereen bevestigd word en wat betreft het Hoger Beroep, 1 december 2015 bij het Medisch Tucht College in Den Haag over dat bewuste You Tube filmpje “Ruben “ vertelde de voorzitter Altena dat er geen nieuwe feiten aan het licht waren gekomen, dit is echter wel het geval zelfs nu kan nog het opvragen van het You Tube filmpje van Ruben, 9 december 2009 ,mijn site is  “ Franz7Kroll “ gedaan worden, dat staat zeer waarschijnlijk op de Data-Base van You Tube.

Ondergetekende werd erg gemeen behandeld door de voorzitter Altena van het Medisch Tucht College op 1 december in het jaar 2015 in Den Haag tydens het Hoger Beroep wat betreft het filmpje over  Ruben.

Ik heb hierover een klacht ingediend veel hiervan staat op mijn website “www.franskroll.nl

De klacht hierover en het antwoord hierop heb ik dus in mijn bezit.

Ik kan hiermee duidelijk aantonen dat de voorzitter Altena liegt over haar bejegening ten opzichte aan ondergetekende.

Dit kan nog steeds eventueel via de rechter gedwongen worden aan You Tube, zijn Data-Base  de gegevens van Ruben op te vragen.

Dan zal blijken dat dat filmpje nooit heeft bestaan.

Tot zolang voel ik mijzelf schuldig verklaard dat ik er voor word aangezien dat ik dat gruwelijke filmpje gemaakt zou hebben..

Zie Chantal, Peter R. de Vries

Enige tyd geleden werd er zonder toestemming van iemand een filmpje op Face-Book geplaatst , op dat filmpje doet een jongedame, sex met haar vriend, oraal, iemand heeft dat filmpje dus op Face-Book geplaatst het stond er geruime tyd op, te zien aan iedereen.

Werd toen snel weer van internet af gehaald. Chantal wilde weten wie het erop heeft geplaatst maar Face-Book wilde geen informatie geven en zei dat het filmpje gewist was en nooit meer te achterhalen was wie het erop geplaatst had.

Chantal, Peter R. de Vries en haar advocaat vertrouwden het niet en schakelde de rechtbank in.

De rechter bepaalde dat Face-Book moest meewerken om de gegevens van de  degene die het filmpje erop had geplaatst prijs te geven.

Zodoende kon Chantal, Peter R. de Vries en Chantal’s advocaat er achter komen wie het erop geplaatst had

Het is nog niet voor de volle honderd procent afgerond, de zaak loopt nog steeds.

In het geval van Ruben, kan IS en haar advocaat het filmpje opvragen als het bestaan heeft want in tegenstelling met het filmpje van Chantal zijn hierbij ( Ruben ) meerdere gegevens bekend, mijn site is bekend en de datum waarop dat filmpje geplaatst zou zijn over  Ruben,

9 december 2009

IS zegt dus dat er bij haar en Delta geen sprake is van leugens en schuld, dus de gemene leugens die ze Ruben op zijn sterfbed hebben opgedrongen is de waarheid.

Plus zo zegt IS we ,IS en Delta kunnen niet bewijzen dat Franciscus dat bewuste filmtje heeft gemaakt maar Franciscus kan ook niet bewijzen dat hij het niet heeft gemaakt.

Zodoende zit ik nog in het beklaagde bankje.

Maar Els van Bezouwen zegt ook heel duidelijk dat ze hier in niet meegaat volgens haar is dat al vele jaren geleden gebeurd dit, bestrijd ik dus ook want het Hoger Beroep over dit bewuste filmpje was 1 december 2015 in Den Haag en de uitspraak hierover was een paar maanden later in 2016 dus het speelt nog steeds, dus geen jaren geleden.

Mijn arts IS zegt ook heel duidelijk dat Franciscus zijn  naam is gerehabiliteerd en dat zijn naam gezuiverd is maar dat IS en het Medisch Tucht College in Den Haag erkennen en bevestigen dat het allemaal gemene leugens zijn ,die ze Ruben hebben opgedrongen op zijn sterfbed ,dat willen zij niet bevestigen of erkennen.

Wat is het dan gerehabiliteerd en naam gezuiverd van Franciscus  of alles was vanaf het begin tot en met nu allemaal leugens.

Het zijn dus allemaal leugens en ik wil weten wie de leugens verzonnen hebben, wie er vanaf wist en waarom ze die hetze tegen ondergetekende,  Franciscus begonnen zijn en waarom werd Ruben er de dupe van.

Schuld bekennen van Ineke Sterrenburg ,dat wil ze niet zelfs excuses in het openbaar wil ze niet.

Els van Bezouwen zegt ook heel duidelijk ( opgenomen gesprek, 5 september 2016 ) dat ik niet schuldig ben geweest aan het maken van een, het filmpje, maar ze zegt niet welk filmpje , ik wil dat ze dan wat duidelijker is en zegt dat zij het You Tube filmpje over Ruben bedoeld.

Maar dan houd dit volgens mij in dat ze erkent dat het allemaal leugens zijn wat mijn vriend Ruben opgedrongen kreeg te aanvaarden en bevestigen op zijn sterfbed terwijl hij heel erg ziek was.

Konden jullie hem hebben.?

Toen Ruben op zijn sterfbed lag, hij kreeg toen hartproblemen , motorisch gestoord, doorligwonden bij zijn anus, zwakbegaafd plus hij was al bijna zijn leven lang vanaf zijn middel verlamd.

Hij had echter een idool, Bob Marley met de song “Stand up for your Right

Hij lag met tientallen knopjes en slangetjes vast aan de Monitor , de avond voor zijn sterven was ondergetekende met zijn broer Harry aan zijn sterfbed in machtelose woede rukte hij al die slangetjes en knopjes los van zijn borstkas, hij wist dat hij ging sterven en wist ook dat hij gedwongen was te liegen over zijn beste vriend Franciscus.

Hij was honderd procent weerloos, hij stierf de volgende ochtend 9 december in het jaar 2009 in Rotterdam.

Zijn begrafenis was een groot Surinaams feest , ik mocht alles filmen, met toeters, trompetten en trommels en saxafoons, een geweldige uitvaart zoals de uitvaart van B.B. King

Els van Bezouwen zegt ook heel duidelijk dat ze niets gaat erkennen of ontkennen  omdat door het Medisch Tucht College in het Hoger Beroep omtrent het onherstelbare, ongeneeslijk zieke nieren van Franciscus en het You Tube filmpje ( Ruben ) omdat daar duidelijke uitspraken over zijn gedaan.

Ondergetekende voelt zichzelf als slachtoffer, hij is ernstig nierpatient geworden, hij had met een gezonde nier iemands leven kunnen redden plus hij word nog steeds aangezien dat hij een smerig filmpje heeft geplaatst over zijn vriend op zijn sterfbed en op You Tube heeft gezet.

Door de uitspraken van IS voel ik mij nog steeds niet gerehabiliteerd en dat mijn naam gezuiverd is omdat IS en het Medisch Tucht College in Den Haag bij het ongegrond verklaren, op 1 december 2015 niet wil erkennen dat alle klachten over IS de waarheid zijn en dat IS en verpleegkundigen alemaal  smerige leugens verkondigen

Els van Bezouwen zegt en grijpt terug op de uitspraken van het Medisch T ucht College van het Hoger Beroep van beide zaken ,maar ze spreekt zichzelf ook weer tegen want zij zegt met grote nadruk dat ik niet schuldig ben aan het maken van een filmpje, sja , welk filmpje?

En zo zegt ze omdat beide klachten ongegrond zijn verklaard daar wil zij het hierbij laten.

Dus zij grijpt terug op het Verleden.

Maar dat was het Verleden waarop zij ( Els van Bezouwen )  teruggrijpt maar er zijn in het Heden nieuwe feiten aan het licht gekomen die de uitspraken van beide klachten in het Hoger Beroep van het Medisch Tucht College teniet doen of de huidige situatie ( de Realiteit, Nu, het Heden)  heel wat duidelijker en transparanter doen blijken te zijn.

Als de patient bepaalde medicijnen niet wil en er ontstaat bijvoorbeeld een ernstige  situatie of een ernstige lichamelijke stoornis bijvoorbeeld in de vitale organen van de patient of de patient vormt voor zichzelf of voor anderen een ernstige bedreiging, een mogelijke crisis situatie dan zijn er daar ook protocollen en richtlijnen voor.

Ik wil dan graag weten welke protocollen en richtlijnen die er dan gehanteerd mogen worden.

Professor Zietse met wie ik een second opinion gesprek had ( opgenomen met dictafoon ) zegt hij ook heel duidelijk dat IS direct na het constateren van de eerste beschadigingen van mijn nieren door Lithium ,hem in dit geval direct had moeten waarschuwen.

Plus er waren in het jaar 2005 alternatieven, aangereikt door mijn huidige psychiater van Essen, een vijftal medicijnen die de nieren niet zouden kunnen beschadigen en die een eventuele psychose zouden kunnen tegenhouden.

Onder ander Clozapine die bij gezonde nieren de nieren niet zouden kunnen beschadigen en die een eventuele psychose zouden kunnen tegenhouden.

Echter op dit moment werken mijn nieren ( zie laboratorium uitslagen november 2014 )  bij de dietiste Agnes Quak, Maasstadziekenhuis, Rotterdam aangesteld door mijn nierarts dr. van de Ven, Maasstadziekenhuis, Rotterdam nog maar voor 26% en volgens mijn nierarts dr van de Ven kan alleen nog maar en nieuwe nier mij redden.

Zelfs zonder anti-psychotica waren er alternatieven, homeopathie, acupunctuur, meditatie, yoga, goede gesprekken ( psycholoog ) muziek, sport en hobbies

En lotgenotencontact zegt ook heel duidelijk hoe eerder je ingrijpt bij het constateren van beschadigingen van vitale organen door anti-psychotica des te beter het is.

  • Share post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *